PALMOVÁ NEDEĽA, NEDEĽA UTRPENIA PÁNA (rok B), 24. marca 2024

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Štvrtok: ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE
Piatok: PIATOK UTRPENIA PÁNA ( VEĽKÝ PIATOK)
Sobota: SVÄTÁ SOBOTA ( BIELA SOBOTA )
Nedeľa: VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

Úmysly sv. omší:

25.3.2024 – Pondelok:
08:00 h – Za + manžela Antona Baďuru, syna Antona, dcéru Jozefínu, zaťa Dušana, rodičov z oboch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu

26.3.2024 – Utorok:
17:30 h – Za + rodičov Máriu, Karola Kleinedlerových, manžela Pavla, bratov Petra, Jána, ostatnú zomrelú a živú rodinu

27.3.2024 – Streda:
17:30 h – Za + rodičov Máriu, Ferdinanda Vrablecových a ostatnú zomrelú rodinu

28.3.2024 – Štvrtok:
18:30 h – Za + manžela Jozefa Bordáča pri príležitosti nedožitých 80. rokov

30.3.2024 – Sobota:
18:30 h – Za + Jozefa Kaisera, ostatnú zomrelú a živú rodinu

31.3.2024 – Nedeľa:
10:00 h – Za farníkov
18:30 h – Za + rodičov Jozefa, Máriu Jurkovičových, sestru Máriu, starých rodičov z oboch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu

……………

Dnes sa bude konať v našej farnosti predveľkonočná sv. spoveď, ktorá sa začne o 16:30 h a bude pokračovať až do večernej sv. omše. Prosím, využite túto príležitosť na dobrú prípravu k sláveniu sviatkov Veľkej Noci.

……………

V utorok navštívim starších a chorých, ktorých nenavštevujem pravideľne, doobeda po domoch. Prosím nahláste sa v sakristii. Na večernú svätú omšu pozývam starších a chorých Na tejto svätej omši sa bude udeľovať sviatosť pomazania chorých.

……………

Vo štvrtok si budeme pripomínať ustanovenie sviatosti kňazstva a Sviatosti Oltárnej. Sv. omša bude večer o 18:30 h a po nej bude súkromná adorácia do 20:00 h. Kto sa zúčastní verejnej adorácie Najsvätejšej Sviatosti na Zelený štvrtok, recitovaním alebo spevom Tamtum Ergo, môže získať úplné odpustky za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv.otca a vylúčenie akejkoľvek záľuby aj k ľahkému hriechu).

……………

Na Zelený štvrtok sa v Katedrále sv. Martina v Bratislave o 9:30 hod začne omša svätenia olejov, počas ktorej náš diecézny biskup Mons. Stanislav Zvolenský posvätí krizmu a požehná olej katechumenov a olej na pomazanie chorých. Kňazi si pri tejto sv. omši obnovia sľuby, ktoré zložili pri svojej vysviacke.

……………

VEĽKÝ PIATOK

o 08:00 h – breviárová modlitba
o 16:00 h – Krížová cesta
o 17:00 h – obrady UTRPENIA A SMRTI PÁNA
o 20:00 h – poklona ctiteľov Božského srdca
o 20:30 h – začiatok deviatnika pred nedeľou BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
– súkromná adorácia bude do 21:00h
Možno získať  úplné odpustky za nábožnú účasť poklony Kríža pri liturgickom slávení o 17:00 h.
Tento deň je dňom pokánia, zdržiavame sa mäsitého pokrmu a zachovávame prísny pôst.

BIELA SOBOTA

o 08:00 h – breviárová modlitba
o 15:00 h – svätenie pokrmov
o 18:00 h – druhý deň deviatnika k Božiemu Milosrdenstvu
o 18:30 h – slávenie Veľkonočnej vigílie
Opäť možno získať úplné odpustky za obnovenie krstných sľubov. Na tieto bohoslužby si prineste so sebou i sviece.

NEDEĽA ZMŔTVYCHVSTANIA PÁNA

Sv. omše budú ako obyčajne: o 10:00 h a o 18:30 h. Po doobedňajšej svätej omši bude procesia na oslavu zmŕtvychvstalého Pána. Po sv. omšiach bude farská ofera a o 18:00 h bude tretí deň deviatnika k Božiemu Milosrdenstvu.