PIATA PÔSTNA NEDEĽA (rok B), 17. marca 2024

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Utorok: Slávnosť SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE
Nedeľa: PALMOVÁ (KVETNÁ) NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

Úmysly sv. omší:

18.3.2024 – Pondelok:
08:00 h – Za + z rodiny Jakubek a Kinka

19.3.2024 – Utorok:
17:30 h – Za + rodinu Alenovú

20.3.2024 – Streda:
17:30 h – Na poďakovanie za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pri príležitosti životného jubilea

21.3.2024 – Štvrtok:
17:30 h – Za + Jolanu a Ľudovíta, krstného otca a starých rodičov z oboch strán

22.3.2024 – Piatok:
17:30 h – Za + vnuka Filipa Heinricha

23.3.2024 – Sobota:
08:00 h – Na úmysel ordinára

24.3.2024 – Nedeľa:
10:00 h – Za farníkov
18:30 h – Za + rodičov Joachimu, Jozefa, otca Ladislava, ostatnú zomrelú a živú rodinu

……………

V stredu po svätej omši pozývam na stretnutie v rámci synodálnej cesty, kde sa venujeme encyklike Laudato si. Stretnutie sa bude konať na fare.

……………

Opäť Vás všetkých pozývam na pobožnosť krížovej cesty v piatok po sv. omši.

……………

Na budúcu nedeľu sa bude konať v našej farnosti predveľkonočná sv. spoveď, ktorá sa začne o 16:30 h a bude pokračovať až do večernej sv. omše. Prosím, využite túto príležitosť, aby ste sa mohli dobre pripraviť na slávenie Veľkej Noci.

……………

Na budúcu – Palmovú nedeľu budem svätiť, počas doobedňajšej sv. omše, ratolesti.

……………