ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA (rok B), 10. marca 2024

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Nedeľa: PIATA PÔSTNA NEDEĽA

Úmysly sv. omší:

11.3.2024 – Pondelok:
08:00 h – Za + rodičov Pavla, Štefániu, starých rodičov, ostatnú zomrelú a živú rodinu

12.3.2024 – Utorok:
17:30 h – Za + rodičov Cyrila, Štefániu, sestry Margitu, Kristínu, brata Vincenta, švagrov a švagriné, ostatnú zomrelú a živú rodinu

13.3.2024 – Streda:
17:30 h – Za + rodičov Jána, Helenu Šimkových, švagra Jána, ostatnú zomrelú rodinu

14.3.2024 – Štvrtok:
17:30 h – Na úmysel ordinára

15.3.2024 – Piatok:
17:30 h – Za + rodičov Richveisových, bratov, švagriné a ostatnú zomrelú rodinu

16.3.2024 – Sobota:
08:00 h – Za + rodičov Jozefa, Máriu Hoďovských, krstných rodičov, neter Andrejku, švagra Pavla, ostatnú zomrelú a živú rodinu

17.3.2024 – Nedeľa:
10:00 h – Za farníkov
18:30 h – Za + rodičov Vaňkových a Perničkových, ostatnú zomrelú a živú rodinu

……………

Opäť všetkých pozývam na krížovú cestu v piatok po sv. omši a v nedeľu o 17:45 h.

……………

Na budúcu nedeľu bude zvonček obetovaný na farské investície.

……………

V nedeľu 17. marca sa bude v susednom Rakúsku v Jedenspeigene konať pobožnosť Krížovej cesty . Kto má záujem môže sa zúčastniť. Pobožnosť začína o 14:00 h a pôjde sa od kostola až ku kaplnke.

……………