TRETIA PÔSTNA NEDEĽA (rok B), 3. marca 2024

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Nedeľa: ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA

Úmysly sv. omší:

4.3.2024 – Pondelok:
16:00 h – Na úmysel

5.3.2024 – Utorok:
17:30 h – Za + Annu Privrelovú – výročná

6.3.2024 – Streda:
17:30 h – Za + rodičov, Annu a rodičov, starých rodičov z oboch strán

7.3.2024 – Štvrtok:
17:30 h – Za zdravie, Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a ochranu Panny Márie pre Máriu pri príležitosti 30. narodenín

8.3.2024 – Piatok:
17:30 h – Za + manželku Máriu Prelcovú, otca Michala, matku Máriu, svokry Angelu, Irenu, ostatnú zomrelú a živú rodinu

9.3.2024 – Sobota:
08:00 h – Za rodinu Šurenskú, Pavúkovú, Slazeníkovú, za zomrelú a živú rodinu

10.3.2024 – Nedeľa:
10:00 h – Za farníkov
18:30 h – Za + rodičov Ľudovíta, Annu Hlavenkových

……………

V pondelok sa bude konať naša rehoľná rekolekcia, na ktorej sa zúčastnia kňazi z Rakúska a preto bude svätá omša o 16:00 h. Srdečne vás všetkých pozývam.

……………

Opäť všetkých pozývam na krížovú cestu v piatok po sv. omši a v nedeľu o 17:45 h.

……………

Srdečne všetkých pozývam dnes o 15:30 h do Centra záujmových aktivít na ekumenický Svetový deň modlitieb žien.

……………