DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA (rok B), 25. februára 2024

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Nedeľa: TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

Úmysly sv. omší:

26.2.2024 – Pondelok:
08:00 h – Za zdravie, Božie milosrdenstvo a ochranu Panny Márie pre rodinu Michala a Katky

27.2.2024 – Utorok:
17:30 h – Za + Ladislava a zosnulých z rodiny

28.2.2024 – Streda:
17:30 h – Za Božiu pomoc a uzdravenie matky

29.2.2024 – Štvrtok:
17:30 h – Za + manžela Jozefa Fajtáka, rodičov, ostatnú zomrelú rodinu

1.3.2024 – Piatok:
17:30 h – Za + Štefana Krála, rodičov a zosnulých z rodiny

2.3.2024 – Sobota:
08:00 h – Na príhovor Panny Márie

3.3.2024 – Nedeľa:
10:00 h – Za farníkov
18:30 h – Za + Máriu Hozovú – výročná

……………

Opäť všetkých pozývam na krížovú cestu v piatok pred svätou omšou o 17:00 h a v nedeľu o 17:45 h.

……………

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci, svätá spoveď bude každý deň pred svätou omšou alebo po nej. Starších a chorých navštívim v piatok a v sobotu doobeda.

……………

Vo štvrtok po svätej omši bude pravidelná poklona pred prvým piatkom.

……………

V piatok po svätej omši bude pravidelná poklona ctiteľov Božského Srdca.

……………

Ctiteľov Panny Márie a členov ružencového bratstva pozývam v sobotu na svätú omšu o 8:00 h. Po nej bude pravidelná pobožnosť Fatimskej soboty.

……………

Srdečne pozývam všetkých na ekumenickú pobožnosť Svetového dňa modlitieb, ktoré sa uskutoční v nedeľu 3. marca o 15:30 h v Centre záujmových aktivít. Modlitby pripravili ženy z Palestíny. Nácvik k tomuto stretnutiu bude v utorok po svätej omši v Centre záujmových aktivít.

……………

Minulú nedeľu ste na farské investície obetovali 540 EUR. Za tieto milodary vyslovujem srdečné Pán Boh zaplať.

……………

V stredu 28.2. pozývam na ďalšie posynodálne stretnutie venované spoznávaniu encykliky Laudato si. Stretnutie sa bude konať po svätej omši na fare.

……………