PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA (rok B), 18. februára 2024

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Štvrtok: Sviatok KATEDRY SV. PETRA, APOŠTOLA
Nedeľa: DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

Úmysly sv. omší:

19.2.2024 – Pondelok:
08:00 h – Za uzdravenie a Božiu pomoc pre Oskarka a Julianku

20.2.2024 – Utorok:
17:30 h – Za + Etelu a Roberta Prášilových

21.2.2024 – Streda:
08:00 h – Za + Máriu Jančovičovú od Ružencového bratstva

22.2.2024 – Štvrtok:
17:30 h – Za + rodičov Špačkových, starých rodičov, krstných rodičov, ostatnú zomrelú a živú rodinu

23.2.2024 – Piatok:
17:30 h – Spoločná svätá omša za zosnulých

24.2.2024 – Sobota:
08:00 h – Na úmysel

25.2.2024 – Nedeľa:
10:00 h – Za farníkov
18:30 h – Za + manžela Jána, rodičov z oboch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu

……………

Pobožnosť Krížovej cesty bude v piatok po svätej omši a v nedeľu pred svätou omšou o 17:45 h.

……………