TEST-included post

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Piatok: Sviatok SV. ŠIMONA A JÚDU, APOŠTOLOV
Nedeľa: TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

23.10.2022 – Nedeľa:
10.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + rodičov Evu, Emila, Štefana, ostatnú zomrelú a živú rodinu

24.10.2022 – Pondelok:
8.00 h – Za + rodičov Jána, Annu Kaiserových, švagra, synovca, starých rodičov z oboch strán a ostatnú zomrelú rodinu

25.10.2022 – Utorok:
17.30 h – Za + rodičov Jakuba, Annu Wolfových, starých rodičov z oboch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu

26.10.2022 – Streda:
17.30 h – Za + Jána Kleinedlera – výročná

27.10.2022 – Štvrtok:
17.30 h – Za + rodičov Jureníkových, starých rodičov z oboch strán, brata Pavla, švagra Jaroslava, vnuka Filipa, ostatnú zomrelú a živú rodinu

28.10.2022 – Piatok:
17.30 h – Za + manžela Jána, brata Miroslava a ostatnú zomrelú rodinu

29.10.2022 – Sobota:
8.00 h – Na poďakovanie za Božiu pomoc s prosbou o ďalšiu pomoc a ochranu Panny Márie

30.10.2022 – Nedeľa:
10.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + manžela Rudolfa, nevestu Zitku, ostatnú zomrelú a živú rodinu

……………

Minulú nedeľu sme vybrali na opravu lavíc a kúrenia 1 300 EUR. Z toho 100 EUR prispeli rodičia birmovancov.

……………

……………