ŠTRNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok B), 7. júla 2024

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Štvrtok: Sviatok SV. BENEDIKTA, OPÁTA, SPOLUPATRÓNA EURÓPY
Nedeľa: PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

8.7.2024 – Pondelok:
08:00 h – Za + z rodiny Kosovej, Ibiškovej a za živú rodinu

9.7.2024 – Utorok:
18:30 h – Za + Karola Jurkoviča – výročná

10.7.2024 – Streda:
08:00 h – Za + rodičov Rozáliu, Michala, bratov Michala, Mikuláša, ostatnú zomrelú a živú rodinu

11.7.2024 – Štvrtok:
18:30 h – Za + rodičov Kornéliu, Jozefa Khirových a synovca Juraja

12.7.2024 – Piatok:
18:30 h – Za + Margitu, Vladimíra Bernhauserových, starých rodičov z oboch strán a sesternicu Ruženku

13.7.2024 – Sobota:
08:00 h – Na úmysel, za živú a zomrelú rodinu

14.7.2024 – Nedeľa:
10:00 h – Za farníkov
18:30 h – Za + manžela Štefana Krála, rodičov z oboch strán, starých rodičov, ostatnú zomrelú a živú rodinu

…………

Počas prázdnin bude sv. omša každý pondelok, stredu a v sobotu len ráno o 8:00 h.

…………

V utorok pozývam na Večeradlo s Pannou Máriou od 17:45 h.

…………

Vo štvrtok pozývam na poklonu Oltárnej Sviatosti od 17:15 h.

…………

Oznamujem, že na budúcu nedeľu bude vyložená Oltárna Sviatosť od 17:00 h do svätej omše. V tomto čase bude možnosť pristúpiť aj k sviatosti zmierenia. Srdečne vás pozývam.

…………