TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok B), 30. júna 2024

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Utorok: Sviatok NÁVŠTEVA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE
Streda: Sviatok SV. TOMÁŠA, APOŠTOLA
Piatok: Slávnosť SV. CYRILA, MNÍCHA A METODA, BISKUPA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV, PATRÓNOV EURÓPY
Nedeľa: ŠTRNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

1.7.2024 – Pondelok:
08:00 h – Na poďakovanie za 10 rokov činnosti s prosbou o požehnanie do ďalších rokov pre dobrovoľníkov a podporovateľov Občianskeho združenia Na kopci

2.7.2024 – Utorok:
18:30 h – Za + Štefániu Dúškovú od Ružencového bratstva

3.7.2024 – Streda:
08:00 h – Za + rodičov Slovákových, Kalmarových, starých rodičov Mištinových

4.7.2024 – Štvrtok:
18:30 h – Za + Petra Baláža – výročná

5.7.2024 – Piatok:
08:00 h – Za + rodičov Alojza, Paulínu Jurkovičových, bratov Alojza, Ferdinanda, ostatnú zomrelú a živú rodinu
18:30 h – Za blahorečenie zakladateľov Kongregácie Zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista

6.7.2024 – Sobota:
08:00 h – Na príhovor Panny Márie

7.7.2024 – Nedeľa:
10:00 h – Za farníkov
18:30 h – Za + rodičov Jozefa, Veroniku Pavelčákových, brata Vladimíra, starých rodičov, ostatnú zomrelú a živú rodinu

…………

V piatok máme slávnosť Svätých Cyrila a Metoda, sväté omše budú ráno o 8:00 h a večer o 18:30 h.

…………

Spovedať budem v tomto týždni ako obvykle a to pred svätou omšou alebo po nej.

…………

Informujem, že tento mesiac nebudem navštevovať chorých a starších po domoch.

…………

V sobotu pozývam na sv. omšu ráno o 8:00 h ctiteľov Panny Márie a členov Ružencového bratstva. Po svätej omši bude pokračovať pobožnosť Fatimskej soboty.

…………

Začíname obdobie prázdnin a preto sväté omše v tomto prázdninovom čase budú v pondelok, stredu a v sobotu ráno o 8:00 h.

…………

V nedeľu 7. júla sa bude konať koncert pri príležitosti podujatia Cyrilometodská ratolesť v kostole sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch. Program začne svätou omšou o 16:00 hod. Vstup je zadarmo. Plagát k tomuto podujatiu nájdete na nástenke pred kostolom.

…………