DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok B), 23. júna 2024

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Pondelok: Slávnosť NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA
Piatok: Spomienka Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka
Sobota: Slávnosť SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV
Nedeľa: TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

24.6.2024 – Pondelok:
08:00 h – Za + Henryku a Jána

25.6.2024 – Utorok:
18:30 h – Za + rodičov Štefana, Sidóniu Glasových, sestru Teréziu, neter Katku, švagrov a ostatnú zomrelú rodinu

26.6.2024 – Streda:
18:30 h – Za + Janku Smitkovú – výročná

27.6.2024 – Štvrtok:
18:30 h – Za + Rastislava Salčíka – výročná

28.6.2024 – Piatok:
18:30 h – Spoločná svätá omša za zosnulých

29.6.2024 – Sobota:
08:00 h – Za farníkov
18:30 h – Na úmysel, za živú a zomrelú rodinu

30.6.2024 – Nedeľa:
10:00 h – v Habánskej kaplnke – Za farníkov
18:30 h – Za + Albína Didáka – výročná

…………

Deti, rodičov a učiteľov pozývam na záver školského roka vo štvrtok na svätú omšu o 18:30 h. Svätá spoveď pre deti bude každý deň pred svätou omšou alebo po nej.

…………

V sobotu máme prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, a preto je každý kresťan-katolík povinný zúčastniť sa celej sv. omše. Sv. omše budú ráno o 8:00 h a večer o 18:30 h.

…………

Na budúcu nedeľu máme Habánskej hody. Sv. omša bude v Habánskej kaplnke o 10:00 h.

…………

Minulú nedeľu ste na farské investície obetovali 510 EUR. Za Vaše milodary Vám vyslovujem srdečné “Pán Boh zaplať.

…………

Prosím všetkých, ktorí sa zúčastňujete na svätých omšiach v letnom období o dôstojné obliekanie sa do kostola.

…………