JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok B), 16. júna 2024

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Piatok: Spomienka Sv. Alojza Gonzagu rehoľníka
Nedeľa: DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

17.6.2024 – Pondelok:
08:00 h – Za + rodičov Jána, Helenu Šimkových, ich súrodencov a starých rodičov

18.6.2024 – Utorok:
18:30 h – Za + Romana Brinkača, starých rodičov, ostatnú zomrelú rodinu

19.6.2024 – Streda:
08:00 h – Za + Henryku a Jána

20.6.2024 – Štvrtok:
18:30 h – Na poďakovanie za Božiu pomoc a ochranu, s prosbou o ďalšiu ochranu Panny Márie pri príležitosti životného jubilea

21.6.2024 – Piatok:
18:30 h – Za + Alojza Baláža

22.6.2024 – Sobota:
08:00 h – Za + rodičov Jána a Henryku

23.6.2024 – Nedeľa:
10:00 h – Za farníkov
18:30 h – Za + Felixa, Máriu a Emíliu Hujsových

…………

V stredu bude v našej farnosti celodenná poklona Oltárnej Sviatosti. Poklona začne po sv. omši, ktorá bude o 8:00 hodine. Zakončenie poklony sa začne litániami o 18:00 hodine. Prosím starších a tých, ktorí sú doma aby si našli čas najmä doobeda a cez obed, mladších prosím, aby si našli čas poobede a neskoršie. Zároveň prosím, aby ste sa zapísali na jednotlivé hodiny do hárku, ktorý je vzadu na stolíku.

…………

V stredu o 18:30 h pozývam na posynodálne stretnutie každého, kto má záujem. Stretnutie sa uskutoční na fare.

…………

Na budúcu nedeľu po svätých omšiach bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

…………