ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok B), 11. februára 2024

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Streda: POPOLCOVÁ STREDA
Nedeľa: PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

Úmysly sv. omší:

12.2.2024 – Pondelok:
08:00 h – Na poďakovanie s prosbou o Božiu ochranu v ďalšom živote pri príležitosti uzavretia sviatosti manželstva

13.2.2024 – Utorok:
17:30 h – Za + rodičov Evu, Rudolfa Ochodnických, ostatnú zomrelú a živú rodinu

14.2.2024 – Streda:
17:30 h – Za odpustenie hriechov

15.2.2024 – Štvrtok:
17:30 h – Za + rodičov Biksadských, sestru, krstných rodičov, starých rodičov, ostatnú zomrelú a živú rodinu

16.2.2024 – Piatok:
17:30 h – Za + rodičov Máriu, Ferdinanda Tihlárokových, starých rodičov z oboch strán, manžela Jozefa Preleca, ostatnú zomrelú a živú rodinu

17.2.2024 – Sobota:
08:00 h – Za Božie požehnanie pre Kongregáciu Zmŕtvychvstania nášho Pána Ježiša Krista pri príležitosti 188. výročia vzniku

18.2.2024 – Nedeľa:
10:00 h – Za farníkov
18:30 h – Za + rodičov Jozefa, Joachimu, otca Ladislava, ostatnú zomrelú a živú rodinu

……………

V stredu máme POPOLCOVÚ STREDU, ktorou začíname Veľký pôst, čas prípravy na veľkonočné sviatky. V tento deň je prísny pôst a zdržiavame sa mäsitého pokrmu. Najesť sa môžeme jedenkrát do sýta a dvakrát do polosýta. V tomto období pozývam na krížové cesty v piatok po svätej omši a v nedeľu o 17:45 hodine. S touto pobožnosťou sú spojené aj úplné odpustky.

……………

Vo štvrtok bude vyložená Sviatosť Oltárna od 16:15 h až do svätej omše na súkromnú adoráciu.

……………

Na budúcu nedeľu bude zvonček obetovaný na farské investície a po svätých omšiach bude zbierka na charitu.

……………

Dnes od 17:00 h pozývam na poklonu Oltárnej Sviatosti až do večernej svätej omše. V tomto čase je možné pristúpiť k sviatosti zmierenia.

……………