PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok B), 4. februára 2024

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Pondelok: Spomienka Sv. Agáty, panny a mučenice
Utorok: Spomienka Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov
Sobota: Spomienka Sv. Školastiky, panny
Nedeľa: ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

5.2.2024 – Pondelok:
08:00 h – O Božie požehnanie pre Veroniku a jej rodinu

6.2.2024 – Utorok:
17:30 h – Za + Romana Anderlitscheka

7.2.2024 – Streda:
17:30 h – Za + rodičov Máriu, Mateja Jurkovičových, starých rodičov z oboch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu

8.2.2024 – Štvrtok:
17:30 h – Za + Janu, Františka, Milana Spuchlákových

9.2.2024 – Piatok:
17:30 h – Za + rodičov Eduarda a Teréziu

10.2.2024 – Sobota:
08:00 h – Na poďakovanie s prosbou o Božiu pomoc a ochranu pri príležitosti uzavretia sviatosti manželstva

11.2.2024 – Nedeľa:
10:00 h – Na poďakovanie za všetkých ľudí, ktorých som stretol, pri príležitosti 30. výročia kňazstva
18:30 h – Za + rodičov Máriu, Jozefa Volkových, starých rodičov Volkových, Báchorových, ostatnú zomrelú a živú rodinu

……………

Pozývam v utorok od 16:45 h na Večeradlo s Pannou Máriou.

……………

Vo štvrtok pred svätou omšou od 16:15 h bude vyložená Sviatosť Oltárna na súkromnú adoráciu.

……………

Dnes a na budúcu nedeľu od 17:00 h bude vyložená Sviatosť Oltárna až do svätej omše. Zároveň v tomto čase je možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.

……………

Na budúcu nedeľu o 10:00 h bude svätú omšu slúžiť P. Edward Žakovicz CR pri príležitosti 30. výročia kňazskej vysviacky.

……………