ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok B), 28. januára 2024

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Streda: Spomienka Sv. Jána Bosca, kňaza
Piatok: Sviatok OBETOVANIE PÁNA
Nedeľa: PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

29.1.2024 – Pondelok:
08:00 h – Za + sesternice a bratancov

30.1.2024 – Utorok:
17:30 h – Za + manžela Stanislava Kohútka, brata Tibora, rodičov z oboch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu

31.1.2024 – Streda:
17:30 h – Na poďakovanie za Božiu pomoc s prosbou o ďalšie Božie milosti a ochranu Panny Márie pre brata pri príležitosti narodenín

1.2.2024 – Štvrtok:
17:30 h – O Božie požehnanie pre rodinu Milana a Barbory

2.2.2024 – Piatok:
17:30 h – Za + Janu Spuchlákovú

3.2.2024 – Sobota:
08:00 h – Spoločná sv. omša na príhovor Panny Márie

4.2.2024 – Nedeľa:
10:00 h – Za farníkov
18:30 h – Za + krstného otca Karola

……………

V piatok máme sviatok Obetovania Pána – Hromnice, pripomíname si prinesenie Ježiša do chrámu na 40. deň po jeho narodení. Na svätej omši posvätím hromničné sviece.

……………

Vo štvrtok bude po svätej omši pravidelná poklona Sviatosti Oltárnej.

……………

Svätá spoveď pred prvým piatkom bude každý deň pred alebo po svätej omši.

Starších a chorých navštívim doma v piatok a v sobotu doobeda.

……………

V piatok po svätej omši budú mať poklonu ctitelia Božského Srdca.

……………

Na prvú sobotu v mesiaci pozývam na svätú omšu najmä členov Ružencového bratstva a ctiteľov Panny Márie. Po svätej omši bude pobožnosť Fatimskej soboty.

……………

Dnes a na budúcu nedeľu pozývam na poklonu Oltárnej Sviatosti od 17:00h až do večernej svätej omše. V tomto čase bude možnosť pristúpiť aj k sviatosti zmierenia.

……………

Minulú nedeľu ste na farské investície obetovali 620 eur. Za tieto vaše milodary vyslovujem srdečné Pán Boh zaplať.

……………

Ďakujem všetkým tým, ktorí včera pomáhali pri rozoberaní vianočnej výzdoby a upratovaní po vianočných sviatkoch.

……………