TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok B), 21. januára 2024

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Streda: Spomienka Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
Štvrtok: Sviatok OBRÁTENIE SV. PAVLA, APOŠTOLA
Piatok: Spomienka Sv. Timoteja a Tita, biskupov
Nedeľa: ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

22.1.2024 – Pondelok:
08:00 h – Za + rodičov Henryku a Jána

23.1.2024 – Utorok:
17:30 h – Za + rodičov Hurbanových, bratov Štefana, Antona, ostatnú zomrelú a živú rodinu

24.1.2024 – Streda:
17:30 h – Za + rodičov Pavla, Leopoldínu Murányiových, sestry Irenu, Bernadetu, synovca Tibora, starých rodičov Murányiových a Weizerových

25.1.2024 – Štvrtok:
17:30 h – Za + Štefániu Jurkovičovú – výročná

26.1.2024 – Piatok:
17:30 h – Spoločná sv. omša za zosnulých

27.1.2024 – Sobota:
08:00 h – Za + rodičov Jozefa, Máriu Hoďovských, krstných rodičov, neter Andrejku, švagra Pavla, ostatnú zomrelú a živú rodinu

28.1.2024 – Nedeľa:
10:00 h – Za farníkov
18:30 h – Za + manželku Irenu Privrelovú, ostatnú zomrelú a živú rodinu

……………

Prosím ochotných mužov a ženy o pomoc pri rušení vianočnej výzdoby v sobotu 27.1. od 9:30 h. Za vašu pomoc vopred ďakujem.

……………

Na budúcu nedeľu pozývam na poklonu Sviatosti Oltárnej od 17:00 h až do večernej svätej omše. Zároveň v tomto čase kedy bude vyložená Sviatosť, bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.

……………

Na budúcu stredu 24.1. sa uskutoční posynodálne stretnutie po svätej omši na fare. Všetkých srdečne pozývam. Stretnutia budú zamerané na oboznamovanie sa s encyklikami Sv. otca Františka.

……………