DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok B), 14. januára 2024

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Streda: Spomienka Sv. Antona, opáta
Nedeľa: TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA

Úmysly sv. omší:

15.1.2024 – Pondelok:
08:00 h – Za + rodičov Henryku a Jána

16.1.2024 – Utorok:
17:30 h – Za + Ľudovíta, Jolanu Pokorných a starých rodičov z oboch strán

17.1.2024 – Streda:
17:30 h – Za + manžela Jána

18.1.2024 – Štvrtok:
17:30 h – Za + manžela Michala Pechu, rodičov z oboch strán, synovca Matúša, súrodencov, ostatnú zomrelú a živú rodinu

19.1.2024 – Piatok:
17:30 h – Za + Petra Bartoníka – výročná

20.1.2024 – Sobota:
08:00 h – Za + rodinu Šuranskú, živú rodinu, Milušku, za zdravie a Božiu pomoc pri operácii

21.1.2024 – Nedeľa:
10:00 h – Za farníkov
18:30 h – Za + z rodiny Bardúnovej a Hájkovej

……………

V dňoch od 18.1. do 25.1. máme týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pamätajme vo svojich modlitbách na tento úmysel.

……………

Vo štvrtok pred svätou omšou od 16:15 h bude vyložená Sviatosť Oltárna na súkromnú adoráciu.

……………

Na budúcu nedeľu bude zvonček obetovaný na farské investície.

……………