DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA – KRST PÁNA (rok B), 7. januára 2024

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Nedeľa: DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

8.1.2024 – Pondelok:
08:00 h – Za + Jána a Henryku

9.1.2024 – Utorok:
17:30 h – Za + rodičov Alojza a Annu Balážových

10.1.2024 – Streda:
17:30 h – Za + Františka Jurkoviča – výročná

11.1.2024 – Štvrtok:
17:30 h – Za + manželku Lýdiu, ostatnú zomrelú a živú rodinu

12.1.2024 – Piatok:
17:30 h – Za + manžela Vilibalda Jurkoviča, rodičov z oboch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu

13.1.2024 – Sobota:
08:00 h – Za + manžela Jána, rodičov Jozefa, Máriu, ostatnú zomrelú a živú rodinu

14.1.2024 – Nedeľa:
10:00 h – Za farníkov
18:30 h – Za + Ruženu Jurčovú

……………