PRVÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA (rok B), 31. decembra 2023

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Pondelok: SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY
Utorok: Spomienka Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi
Sobota: Slávnosť ZJAVENIA PÁNA
Nedeľa: DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA
 Sviatok KRST PÁNA

Úmysly sv. omší:

1.1.2024 – Pondelok:
10:00 h – Za farníkov
18:30 h – Za + Alžbetu Královú – výročná

2.1.2024 – Utorok:
17:30 h – Za + manželku Máriu Prelcovú, matku Máriu, otca Michala, svokry Angelu, Irenu, ostatnú zomrelú a živú rodinu

3.1.2024 – Streda:
17:30 h – Za + Annu Blažíčkovú, ostatnú živú a zomrelú rodinu

4.1.2024 – Štvrtok:
17:30 h – Za zdravie a požehnanie pri príležitosti menín

5.1.2024 – Piatok:
17:30 h – Za+ starých rodičov Jozefa, Annu Gregorových, strýkov Štefana, Jozefa, Pavla a Teréziu Murányiových

6.1.2024 – Sobota:
10:00 h – Za farníkov
18:30 h – Za + manžela Jána Baričiaka, rodičov z oboch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu

7.1.2024 – Nedeľa:
10:00 h – Za farníkov
18:30 h – Za + manželku Martu, súrodencov, rodičov z oboch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu

……………

V sobotu bude slávnosť ZJAVENIA PÁNA, a preto budú sv. omše tak, ako v nedeľu: o 10:00 h a o 18:30 h. Pripomínam, že každý kresťan katolík je povinný zúčastniť sa sv. omše v tento deň.

……………

Vo štvrtok po svätej omši bude pravidelná poklona pred prvým piatkom.

……………

Členov spevokolu srdečne pozývam v nedeľu o 15:00 h na faru.

……………

Kto by mal záujem o návštevu kňaza spojenú s modlitbou a posvätením domu môže sa prihlásiť u mňa.

……………