ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA (rok B), 24. decembra 2023

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Pondelok: SLÁVNOSŤ NARODENIA PÁNA
Utorok: Sviatok SV. ŠTEFANA, PRVÉHO MUČENÍKA
Streda: Sviatok SV. JÁNA, APOŠTOLA A EVANJELISTU
Štvrtok: Sviatok SVÄTÝCH NEVINIATOK, MUČENÍKOV
Nedeľa: Sviatok SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA

Úmysly sv. omší:

25.12.2023 – Pondelok:
08:00 h – Za + Jozefa Gutha, manželku Joachimu, otca Ladislava, ostatnú zomrelú a živú rodinu
10:00 h – Za farníkov

26.12.2023 – Utorok:
08:00 h – Za + manžela Štefana Krála, rodičov, ostatnú zomrelú a živú rodinu
10:00 h – Za rodiny našej farnosti

27.12.2023 – Streda:
08:00 h – Za + manžela Ladislava, syna, starých rodičov z oboch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu

28.12.2023 – Štvrtok:
08:00 h – Za + rodičov Pavla, Vilmu Gregorových, starých rodičov, sestru a švagra

29.12.2023 – Piatok:
08:00 h – Za + krstných rodičov Máriu, Jána a Rozáliu, Jána

30.12.2023 – Sobota:
08:00 h – Za + Petra Lukáčka

31.12.2023 – Nedeľa:
07:30 h – Za farníkov
10:00 h – Spoločná svätá omša za zosnulých

……………

Dnes ešte všetkých pozývam na pastiersku svätú omšu o 22:00 h.

……………

Počas sviatkov, teda v pondelok a v utorok budú sv. omše len ráno, a to o 8:00 hod. a o 10:00 hod. Na 1. sviatok vianočný – na Narodenie Pána bude po sv. omšiach farská ofera.

V tomto týždni: v stredu, štvrtok, piatok a sobotu budú sv. omše len ráno o 8:00 h. V nedeľu 31.12. budú sväté omše ráno o 7:30 h a o 10:00 h. Na svätej omši o 10:00 h budeme ďakovať Pánu Bohu za uplynulý rok.

……………

Srdečne ďakujem a vyslovujem “Pán Boh zaplať!” všetkým, ktorí pomáhali pri výzdobe a upratovaní kostola k vianočným sviatkom.

……………

Kto by mal záujem o požehnanie bytu či domu v tomto vianočnom období, môže sa so mnou dohodnúť na termíne.

……………