TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA (rok B), 17. decembra 2023

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Nedeľa: Štvrtá adventná nedeľa (Štedrý deň)

Úmysly sv. omší:

18.12.2023 – Pondelok:
06:30 h – Na úmysel

19.12.2023 – Utorok:
17:30 h – Za + rodičov Studeničových, manžela Pavla, súrodencov, ostatnú zomrelú a živú rodinu

20.12.2023 – Streda:
06:30 h – Za + rodičov Annu, Jána Krajčírových, starých rodičov z oboch strán, tety, strýkov, krstného otca, ostatnú zomrelú a živú rodinu

21.12.2023 – Štvrtok:
17:30 h – Za + Anastáziu Belákovú – výročná

22.12.2023 – Piatok:
17:30 h – Za + Rozáliu Richveisovú

23.12.2023 – Sobota:
06:30 h – Za + Annu, Jozefa a starých rodičov z oboch strán

24.12.2023 – Nedeľa:
08:00 h – Za + rodičov Mateja, Máriu Jurkovičových, starých rodičov z oboch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu
10:00 h – Za farníkov
22:00 h – Za živých a zosnulých dobrodincov našej farnosti

……………

V nedeľu máme Štedrý deň. Sv. omša bude ráno o 8:00 hod. a o 10:00 h. Pastierska svätá omša bude o 22:00 hodine.

……………

Prosím o pomoc pri výzdobe a upratovaní kostola k vianočným sviatkom v piatok 22.12. mužov od 9:00 h, ženy a mládež od 10:00h

……………

Kto z Vás by chcel prijať koledovníkov do domu tak, ako po minulé roky, nech sa zapíše do zoznamu ktorý je na stolíku pre časopisy. Treba sa zapísať do piatku 22. 12. 2023. Toto koledovanie sa uskutoční v nedeľu – na Štedrý deň od 9:00 h.

……………

Opäť Vás pozývam na rorátne sv. omše: v pondelok, stredu a sobotu o 6:30 h. A tiež na breviárovú modlitbu o 6:00 h.

……………

Svätá spoveď v tomto týždni bude pred svätou omšou alebo po nej.

……………