DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA (rok B), 10. decembra 2023

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Streda: Spomienka Sv. Lucie, panny a mučenice
Štvrtok: Spomienka Sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi
Nedeľa: TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA

Úmysly sv. omší:

11.12.2023 – Pondelok:
18:00 h – Za + Teréziu Knotkovú od Ružencového bratstva

12.12.2023 – Utorok:
18:00 h – Na poďakovanie s prosbou o ochranu a pomoc Panny Márie a dary Ducha Svätého pri príležitosti životného jubilea

13.12.2023 – Streda:
18:00 h – Za + Máriu Vrábelovú

14.12.2023 – Štvrtok:
17:00 h – Za+ manžela Miroslava Dobroviča, rodičov Jozefa, Hedvigu Lukáčkových, bratov Jozefa, Jána, sestru Máriu, ostatnú zomrelú a živú rodinu

15.12.2023 – Piatok:
17:00 h – Za + rodičov Annu, Martina Kuníkových, starých rodičov Lukáčkových, Kuníkových, rehoľnú sestru Žofiu, ostatnú zomrelú a živú rodinu

16.12.2023 – Sobota:
08:00 h – Za + Pavlínu Kaiserovú od Ružencového bratstva

17.12.2023 – Nedeľa:
10:00 h – Za farníkov
18:30 h – Za + rodičov Štefana, Jozefínu Balážových, starých rodičov Polcových, Balážových, ostatnú zomrelú a živú rodinu

……………

Srdečne Vás pozývam na predvianočnú sv. spoveď, ktorá bude v piatok od 18:00 h do 19:30 h.

……………

Na budúcu nedeľu bude zvonček obetovaný pre misionára.

……………

Misie Veľké Leváre 10.-17.12.2023

Nedeľa
10:00 h – svätá omša
11:15 h – stretnutie pre mládež
17:00 h – poklona
– sviatosť zmierenia
18:00 h – modlitba sv. ruženca
18:30 h – svätá omša

Pondelok:
16:00 h – stretnutie pre deti
18:00 h – svätá omša
19:00 h – náuka pre mužov

Utorok:
18:00 h – svätá omša
19:00 h – krížová cesta

Streda: 
09:00 h – návšteva chorých v domácnosti
18:00 h – svätá omša
19:00 h – náuka pre ženy

Štvrtok: 
17:00 h – svätá omša
18:00 h – 19:00 h – poklona

Piatok: 
17:00 h – svätá omša
18:00 – 19:30 h – svätá spoveď

Sobota: 
08:00 h – svätá omša
– sviatosť pomazania chorých

Nedeľa:
10:00 h – svätá omša
16:00 h – predvianočný koncert
18:30 h – svätá omša