PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA (rok B), 3. decembra 2023

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Štvrtok: Spomienka Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi
Piatok: Slávnosť NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA PANNY MÁRIE
Nedeľa: DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Úmysly sv. omší:

4.12.2023 – Pondelok:
06:30 h – Za + Bernarda Špačka od Ružencového bratstva

5.12.2023 – Utorok:
17:30 h – Za + Jána Hlavenku – výročná

6.12.2023 – Streda:
06:30 h – Za + manžela Mikuláša, rodičov, starých rodičov z oboch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu

7.12.2023 – Štvrtok:
17:30 h – Za + sestru Leokádiu, rodičov a priateľku Zdenku

8.12.2023 – Piatok:
06:30 h – Za farníkov
17:30 h – Za + manžela Borisa Šereša, rodičov z oboch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu

9.12.2023 – Sobota:
06:30 h – a + rodičov Rudolfa, Teréziu Gregorových, sestru Máriu, švagra, synovca Tibora, ostatnú zomrelú a živú rodinu

10.12.2023 – Nedeľa:
10:00 h – Za farníkov
18:30 h – Za + manžela Dušana Tittla a živú rodinu

……………

Pozývam Vás na RORÁTNE SV. OMŠE: v pondelok, stredu a sobotu ráno o 6:30 h. A tiež na breviárovú modlitbu pred rorátnymi sv. omšami o 6:00 h.

……………

V piatok máme slávnosť NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA PANNY MÁRIE, Je to prikázaný sviatok, a preto budú sv. omše: ráno o 6:30 h a večer o 17:30 h. Každý kresťan – katolík je povinný zúčastniť sa celej sv. omše.

……………

Pripomínam, že na budúcu nedeľu začínajú v našej farnosti misie svätou omšou o 10:00 hod. Hosťom bude otec Edward Žakowicz. Teraz pôsobí v Poľskom pútnickom mieste Sulislawice, kde sa stali mnohé zázraky na príhovor Panny Márie. O nich by chcel natočiť film. Aj my máme možnosť podporiť toto dielo, aby odkaz Bolestnej Panny Márie sa dostal do povedomia v celom svete, zbierkou v nedeľu 10.12. po sv. omšiach. Za vašu pomoc vopred ďakujeme.

……………

Dnes a na budúcu nedeľu v rámci misií bude poklona Sviatosti Oltárnej až do večernej svätej omše. V tomto čase bude možnosť aj pristúpiť k sviatosti zmierenia.

……………

Deti, ktoré by mali záujem o koledovanie na Štedrý deň, pozývam v sobotu na roráty o 6:30 h a potom na stretnutie na faru.

……………

Informujem, že od utorka si môžete nahlasovať úmysly svätých omší v sakristii.

……………

Misie Veľké Leváre 10.-17.12.2023

Nedeľa
10:00 h – svätá omša
11:15 h – stretnutie pre mládež
17:00 h – poklona
– sviatosť zmierenia
18:00 h – modlitba sv. ruženca
18:30 h – svätá omša

Pondelok:
16:00 h – stretnutie pre deti
18:00 h – svätá omša
19:00 h – náuka pre mužov

Utorok:
18:00 h – svätá omša
19:00 h – krížová cesta

Streda: 
09:00 h – návšteva chorých v domácnosti
18:00 h – svätá omša
19:00 h – náuka pre ženy

Štvrtok: 
17:00 h – svätá omša
18:00 h – 19:00 h – poklona

Piatok: 
17:00 h – svätá omša
18:00 – 19:30 h – svätá spoveď

Sobota: 
08:00 h – svätá omša
– sviatosť pomazania chorých

Nedeľa:
10:00 h – svätá omša
16:00 h – predvianočný koncert
18:30 h – svätá omša