TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, KRÁĽA NEBA I ZEME (rok A), 26. novembra 2023

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Štvrtok: Sviatok SV. ONDREJA, APOŠTOLA
Nedeľa: PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Úmysly sv. omší:

27.11.2023 – Pondelok:
08:00 h – Za + rodičov Jozefa, Máriu Bardúnových, bratov Jozefa, Jána, švagrinú Otíliu, ostatnú zomrelú a živú rodinu

28.11.2023 – Utorok:
08:00 h – Za + rodičov Štefana, Otíliu Slobodových, manžela Antona, ostatnú zomrelú a živú rodinu

29.11.2023 – Streda:
18:00 h – Za Božie milosrdenstvo v hodine smrti

30.11.2023 – Štvrtok:
17:30 h – Za + rodičov Štefana, Vilmu, sestru Leokádiu, starých rodičov z oboch strán a zosnulých z rodiny Vrábelovej

1.12.2023 – Piatok:
17:30 h – Na poďakovanie pri príležitosti životného jubilea a ďalšiu Božiu pomoc, dary Ducha Svätého a ochranu Panny Márie

2.12.2023 – Sobota:
08:00 h – Svätá omša na príhovor Panny Márie

3.12.2023 – Nedeľa:
10:00 h – Za farníkov
18:30 h – Za + rodičov Rudolfa, Štefániu Jurkovičových, švagrinú Zitku, starých rodičov z oboch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu

……………

Vo štvrtok po svätej omši bude poklona Oltárnej Sviatosti pred prvým piatkom.

……………

Svätá spoveď pred prvým piatkom bude každý deň pred svätou omšou alebo po nej Starších a chorých navštívim v piatok a v sobotu doobeda.

……………

V sobotu o 08:00 h pozývam na svätú omšu najmä členov Ružencového bratstva a ctiteľov Panny Márie. Po svätej omši bude pokračovať pobožnosť Fatimskej soboty.

……………

Na budúcu nedeľu po svätých omšiach bude zbierka na Charitu.

……………

V nedeľu na svätej omši o 10:00 h posvätím adventné vence.

……………

Dnes a na budúcu nedeľu pozývam na poklonu Sviatosti Oltárnej od 17:00 hod až do večernej svätej omše. V tomto čase bude možnosť pristúpiť aj k sviatosti zmierenia.

……………

Minulú nedeľu ste na farské investície obetovali 530 EUR. Za vaše milodary vyslovujem srdečné Pán Boh zaplať!

……………

Misie Veľké Leváre 10.-17.12.2023

Nedeľa
10:00 h – svätá omša
11:15 h – stretnutie pre mládež
17:00 h – poklona
– sviatosť zmierenia
18:00 h – modlitba sv. ruženca
18:30 h – svätá omša

Pondelok:
16:00 h – stretnutie pre deti
18:00 h – svätá omša
19:00 h – náuka pre mužov

Utorok:
18:00 h – svätá omša
19:00 h – krížová cesta

Streda: 
09:00 h – návšteva chorých v domácnosti
18:00 h – svätá omša
19:00 h – náuka pre ženy

Štvrtok: 
17:00 h – svätá omša
18:00 h – 19:00 h – poklona

Piatok: 
17:00 h – svätá omša
18:00 – 19:30 h – svätá spoveď

Sobota: 
08:00 h – svätá omša
– sviatosť pomazania chorých

Nedeľa:
10:00 h – svätá omša
16:00 h – predvianočný koncert
18:30 h – svätá omša