TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok A), 19. novembra 2023

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Utorok: Spomienka Obetovanie Panny Márie
Streda: Spomienka Sv. Cecílie, panny a mučenice
Piatok: Spomienka Sv. Ondreja Dung – Laka, kňaza, a spoločníkov mučeníkov
Nedeľa: TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, KRÁĽA NEBA I ZEME

Úmysly sv. omší:

20.11.2023 – Pondelok:
08:00 h – Za + zosnulých z rodiny a duše v očistci

21.11.2023 – Utorok:
17:30 h – Za + Máriu, Antona Macánkových a syna Miroslava

22.11.2023 – Streda:
17:30 h – Za + rodičov Zváčových, Beňových, syna Petra, bratov Petra, Františka, sestru Evu, ostatnú zomrelú a živú rodinu

23.11.2023 – Štvrtok:
17:30 h – Za + Jozefa Hoďovského – výročná

24.11.2023 – Piatok:
17:30 h – Spoločná svätá omša za zosnulých

25.11.2023 – Sobota:
08:00 h – Za + rodinu Kudiovú a Beňovú

26.11.2023 – Nedeľa:
10:00 h – Za farníkov
18:30 h – Na poďakovanie za Božiu pomoc a ochranu pri príležitosti 50. výročia prijatia sviatosti manželstva, s prosbou o ďalšiu pomoc a ochranu Panny Márie

……………

Dnes a na budúcu nedeľu bude od 17:00 h poklona Sviatosti Oltárnej až do večernej svätej omše. V tomto čase bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.

……………

Od 20.11 do 26.11.2023 máme týždeň venovaný mládeži a preto pamätajme vo svojich modlitbách na mládež.

……………

Misie Veľké Leváre 10.-17.12.2023

Nedeľa
10:00 h – svätá omša
11:15 h – stretnutie pre mládež
17:00 h – poklona
– sviatosť zmierenia
18:00 h – modlitba sv. ruženca
18:30 h – svätá omša

Pondelok:
16:00 h – stretnutie pre deti
18:00 h – svätá omša
19:00 h – náuka pre mužov

Utorok:
18:00 h – svätá omša
19:00 h – krížová cesta

Streda: 
09:00 h – návšteva chorých v domácnosti
18:00 h – svätá omša
19:00 h – náuka pre ženy

Štvrtok: 
17:00 h – svätá omša
18:00 h – 19:00 h – poklona

Piatok: 
17:00 h – svätá omša
18:00 – 19:30 h – svätá spoveď

Sobota: 
08:00 h – svätá omša
– sviatosť pomazania chorých

Nedeľa:
10:00 h – svätá omša
16:00 h – predvianočný koncert
18:30 h – svätá omša