TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok A), 12. novembra 2023

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Piatok: Spomienka Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky
Nedeľa: TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

13.11.2023 – Pondelok:
08:00 h – Za + rodičov Henryku a Jána

14.11.2023 – Utorok:
17:30 h – Za + Jozefa, Máriu Sakarových, Augustína Sedláka, ostatnú zomrelú a živú rodinu

15.11.2023 – Streda:
17:30 h – Za + rodičov Pavla, Štefániu, švagra Vladimíra, starých rodičov z oboch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu

16.11.2023 – Štvrtok:
17:30 h – Za + rodičov Alžbetu, Jána, brata Miloša, starých rodičov z oboch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu

17.11.2023 – Piatok:
17:30 h – Za + Danielu Hrúzovú – výročná

18.11.2023 – Sobota:
08:00 h – Za + Julianu Osuskú – výročná
15:00 h – Sobášna svätá omša slečny Silvie Kováčovej a pána Vladimíra Ferenčiča

19.11.2023 – Nedeľa:
10:00 h – Za farníkov
18:30 h – Za + Jozefa Smolíka – výročná

……………

Na budúcu nedeľu bude tretia nedeľa v mesiaci a preto zvonček bude obetovaný na farské investície.

……………

Informujem, že v dňoch od 20.11. do 26.11. 2023 máme týždeň mládeže a preto sa budeme modliť za mládež.

……………

V utorok pozývam na Večeradlo s Pannou Máriou, ktoré začne o 16:45 h.

……………

Vo štvrtok pred svätou omšou od 16:15 h pozývam na poklonu Sviatosti Oltárnej.

……………

Dnes a na budúcu nedeľu pozývam na poklonu Sviatosti Oltárnej od 17:00 hod. až do večernej svätej omše. V tomto čase bude možné pristúpiť aj k sviatosti zmierenia.

……………