TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok A), 5. novembra 2023

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Štvrtok: Sviatok VÝROČIA POSVIACKY LATERÁNSKEJ BAZILIKY
Piatok: Spomienka sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi
Sobota: Sviatok SV. MARTINA Z TOURS, BISKUPA
Nedeľa: TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

6.11.2023 – Pondelok:
08:00 h – Na poďakovanie s prosbou o Božie požehnanie pre dcéru pri príležitosti narodenín

7.11.2023 – Utorok:
17:30 h – Na poďakovanie s prosbou o Božie požehnanie pri príležitosti narodenín

8.11.2023 – Streda:
17:30 h – Za + Máriu Kočkovskú, ostatnú zomrelú a živú rodinu

9.11.2023 – Štvrtok:
17:30 h – Za + rodičov Annu, Jozefa Polákových, starých rodičov z oboch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu

10.11.2023 – Piatok:
17:30 h – Za + otca Emila, Štefana, ostatnú zomrelú a živú rodinu

11.11.2023 – Sobota:
08:00 h – Za + rodičov Annu, Ľudovíta Hlavenkových, starých rodičov Hlavenkových, Sirotových, ostatnú zomrelú a živú rodinu

12.11.2023 – Nedeľa:
10:00 h – Za farníkov
18:30 h – Za + rodičov Stanislava, Annu Čermákových, bratov Stanislava, Ferdinanda, švagra Michala, starých rodičov z oboch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu

……………

Na budúcu nedeľu po svätých omšiach bude Svätomartinská zbierka. Výťažok bude použitý na zemetrasením postihnuté východné Slovensko.

……………

Dnes a na budúcu nedeľu pozývam na poklonu Oltárnej Sviatosti od 17:00 h až do večernej svätej omše. V tomto čase bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. O 18:00 h začne modlitba svätého ruženca.

……………