TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok A), 29. októbra 2023

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Streda: Slávnosť VŠETKÝCH SVÄTÝCH
Štvrtok: SPOMIENKA NA VŠETKÝCH ZOSNULÝCH VERIACICH
Sobota: Spomienka Sv. Karola Boromeo, biskupa
Nedeľa: TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

30.10.2023 – Pondelok:
08:00 h – Na poďakovanie s prosbou o Božie požehnanie pre sestru pri príležitosti narodenín

31.10.2023 – Utorok:
17:30 h – Za + Máriu, Adolfa Tittlových, Jozefa Vlčáka, ostatnú zomrelú a živú rodinu

1.11.2023 – Streda:
10:00 h – Za farníkov
18:30 h – Za + rodičov Joachimu a Jozefa, otca Ladislava, ostatnú zomrelú a živú rodinu

2.11.2023 – Štvrtok:
08:00 h – Na úmysel Svätého Otca
17:30 h – Spoločná svätá omša za zosnulých

3.11.2023 – Piatok:
17:30 h – Za + rodičov Biksadských, sestru, krstných rodičov Hlavenkových, starých rodičov a zomrelých z rodiny

4.11.2023 – Sobota:
08:00 h – Na príhovor Panny Márie

5.11.2023 – Nedeľa:
10:00 h – Za farníkov
18:30 h – Za + rodičov Holekových, sestru Štefániu, ostatnú zomrelú a živú rodinu

……………

V stredu pozývam všetkých na ekumenickú pobožnosť o 15:00 hod. na cintorín, kde sa budeme spoločne modliť za zosnulých.

……………

Vo štvrtok máme spomienku na všetkých zosnulých veriacich a preto sväté omše budú ráno o 8:00 h a večer o 17:30 h.

……………

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci a preto svätá spoveď bude každý deň pred svätou omšou alebo po nej. Starších a chorých navštívim v piatok a v sobotu doobeda.

……………

Vo štvrtok po svätej omši bude hodinová poklona Sviatosti Oltárnej pred prvým piatkom.

……………

Ctitelia Božského Srdca budú mať poklonu v piatok po svätej omši.

……………

V sobotu po svätej omši bude Fatimská sobota. Srdečne všetkých pozývam, obzvlášť členov Ružencového bratstva.

……………

Fórum života, tak ako aj pred rokom ponúka za dobrovoľný príspevok sviečky za nenarodené deti. Tieto sviečky si môžete zakúpiť pri vchode do kostola. Podrobné informácie nájdete na nástenke pred kostolom.

……………

Od 1.- 8. novembra môžeme získať úplné odpustky v prospech duší v očistci jedenkrát za deň za obvyklých podmienok.

……………

Na budúcu nedeľu budú poľovníci na svätej omši o 10.00 hodine oslavovať svojho patróna sväteho Huberta.

……………

Dnes a na budúcu nedeľu pozývam na poklonu Sviatosti Oltárnej od 17:00 hod. až do večernej svätej omše. V tomto čase bude možnosť pristúpiť aj k sviatosti zmierenia. Modlitbu sv. Ruženca sa začneme modliť o 18:00 hod.

……………