DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok A), 22. októbra 2023

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Sobota: Sviatok SV. ŠIMONA A JÚDU, APOŠTOLOV
Nedeľa: TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

23.10.2023 – Pondelok:
08:00 h – Za + rodičov Jolanu, Ľudovíta Pokorných, starých rodičov z oboch strán, krstného otca, ostatnú zomrelú a živú rodinu

24.10.2023 – Utorok:
17:30 h – Za + rodičov Alojza, Máriu Kúrových, brata Františka, starých rodičov, ostatnú zomrelú a živú rodinu

25.10.2023 – Streda:
17:30 h – Za + Pavla Bojkovského – výročná

26.10.2023 – Štvrtok:
17:30 h – Za + manželku Martu, syna Stanislava, bratov Karola, Jána, švagrinú Máriu, rodičov z oboch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu

27.10.2023 – Piatok:
17:00 h – Za + Vendelína Húška, švagra Milana, starých rodičov, ostatnú zomrelú rodinu

28.10.2023 – Sobota:
08:00 h – Za + manžela Jána, rodičov, brata a starých rodičov

29.10.2023 – Nedeľa:
10:00 h – Za farníkov
18:30 h – Za + rodičov Amáliu, Teofila Nedúchalových, starých rodičov z oboch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu

……………

Opäť Vás chcem všetkých pozvať k modlitbe sv. ruženca každý deň pol hodinku pred sv. omšou.

……………

Dnes a na budúcu nedeľu pozývam na poklonu Sviatosti oltárnej od 17:00 h až do večernej svätej omše. V čase od 17:00 do 18:00 bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. O 18:00 h sa začneme modliť svätý ruženec.

……………

Minulú nedeľu ste na opravu veže kostola obetovali 630 eur. Za vaše milodary vyslovujem srdečné Pán Boh zaplať.

……………