DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok A), 15. októbra 2023

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Utorok: Spomienka Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka
Streda: Sviatok SV. LUKÁŠA, EVANJELISTU
Nedeľa: DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

16.10.2023 – Pondelok:
08.00 h – Za + rodičov Štefániu, Mikuláša, Evu, Rudolfa, ostatnú zomrelú a živú rodinu

17.10.2023 – Utorok:
17.30 h – Za + matku Máriu Kujanovú, brata Augustína, starých rodičov, ostatnú zomrelú a živú rodinu

18.10.2023 – Streda:
17.30 h – Za + rodičov Jozefa, Máriu Volkových, starých rodičov z oboch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu

19.10.2023 – Štvrtok:
17.30 h – Za + rodičov Barboru, Alojza Janákových, brata Ivana, starých rodičov z oboch strán, ostatnú zomrelú rodinu

20.10.2023 – Piatok:
17.30 h – Za + rodičov Jána, Helenu Šimkových, Štefana, Sidóniu Glasových, ostatnú zomrelú a živú rodinu

21.10.2023 – Sobota:
08.00 h – Za + rodičov Púčekových, Vernerových, starých rodičov Dalmdyových, rodinu Skyvovú, ostatnú zomrelú a živú rodinu

22.10.2023 – Nedeľa:
08.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + rodičov Annu, Jozefa, starých rodičov z oboch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu

……………

Pripomínam, že mesiac október je mesiacom sv. ruženca, a preto Vás všetkých pozývam, obzvlášť v tomto mesiaci, na modlitbu sv. ruženca, ktorý sa modlíme pol hodinu pred začiatkom každej sv. omše. S touto modlitbou sú spojené aj plnomocné odpustky, za obvyklých podmienok.

……………

Na budúcu nedeľu bude po svätých omšiach zbierka na misie.

……………

Informujem, že na budúcu nedeľu budú sväté omše ráno o 8.00 h a večer o 18.30 h.

……………

V rámci osláv 120. výročia posviacky kostola Nanebovzatia Panny Márie v Malých Levároch vás srdečne pozývam na organový koncert, ktorý sa uskutoční dnes o 15.00 h v kostole v Malých Levároch. Zároveň vás srdečne pozývam na slávnostnú svätú omšu na budúcu nedeľu 22. októbra 2023 o 10.00 h.

……………

Dnes a na budúcu nedeľu bude poklona Sviatosti Oltárnej od 17.00 h až do večernej svätej omše. V tomto čase bude možnosť aj pristúpiť k sviatosti zmierenia. Modlitba svätého ruženca sa začne o 18.00 h.

……………