DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok A), 8. októbra 2023

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Nedeľa: DVADSIATA ÔSMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

9.10.2023 – Pondelok:
08.00 h – Za + svokra Antona

10.10.2023 – Utorok:
17.30 h – Za + rodičov Floriána, Matildu Jurkovičových, sestry Máriu, Matildu, Rozáliu, bratov Gustava, Michala, švagrov, švagrinu, neter Máriu, synovca Štefana, ostatnú zomrelú a živú rodinu

11.10.2023 – Streda:
17.30 h – Za + Zuzanu, Jozefa Ambrových, Štefana, Libušu, Františka, Michaelu Jurkovičových a starých rodičov

12.10.2023 – Štvrtok:
17.30 h – Za + rodičov Jozefa, Teréziu Skácalových, strýka Milana, starých rodičov z oboch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu

13.10.2023 – Piatok:
17.30 h – Za + rodičov Jureníkových, brata Pavla, vnuka Filipa, švagra Jaroslava, starých rodičov z oboch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu

14.10.2023 – Sobota:
08.00 h – Za + rodičov Jána, Annu Krajčírových, starých rodičov z oboch strán, tety, strýkov, krstného otca, ostatnú zomrelú a živú rodinu

15.10.2023 – Nedeľa:
10.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + rodičov Jakuba, Annu Wolfových, ostatnú zomrelú a živú rodinu

……………

Pripomínam, že mesiac október je mesiacom sv. ruženca, a preto Vás všetkých pozývam, obzvlášť v tomto mesiaci, na modlitbu sv. ruženca, ktorý sa modlíme pol hodinu pred začiatkom každej sv. omše tzn. o 17.00 hod. Pri spoločnej modlitbe môžeme získať plnomocné odpustky, za obvyklých podmienok.

……………

Na budúcu nedeľu bude zvonček obetovaný na opravu veže kostola.

……………

Na budúcu nedeľu bude od 17.00 h poklona Sviatosti Oltárnej až do svätej omše. V tomto čase bude možné pristúpiť k sviatosti zmierenia. Modlitba svätého ruženca začne o 18.00 h.

……………