DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok A), 1. októbra 2023

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Pondelok: Spomienka Svätých anjelov strážcov
Streda: Spomienka Sv. Františka Assiského, diakona a rehoľníka
Sobota: Spomienka Ružencovej Panny Márie
Nedeľa: DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

2.10.2023 – Pondelok:
08.00 h – Za + duše v očistci a za zosnulých z rodiny

3.10.2023 – Utorok:
17.30 h – Na poďakovanie za Božiu pomoc a ochranu Panny Márie pri príležitosti 75. rokov

4.10.2023 – Streda:
17.30 h – Za + matku Teréziu, ostatnú zomrelú a živú rodinu

5.10.2023 – Štvrtok:
17.30 h – Za + Petra Dúška – výročná

6.10.2023 – Piatok:
17.30 h – Za + z rodiny Repkovej, Mezešovej, ostatnú zomrelú a živú rodinu

7.10.2023 – Sobota:
08.00 h – Spoločná sv. omša na príhovor Panny Márie

8.10.2023 – Nedeľa:
10.00 h – Za farníkov
18.30 h – Na poďakovanie za Božiu pomoc a ochranu pri príležitosti 30. výročia uzavretia sviatosti manželstva, s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc a ochranu Panny Márie

……………

Rodičov prvoprijímajúcich detí pozývam na stretnutie v pondelok 2.10.2023 o 18.30 h. Účasť rodičov na stretnutí je nutná.

……………

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Svätá spoveď bude každý deň pred svätou omšou alebo po nej. Chorých a starších navštívim v piatok a v sobotu doobeda.

……………

Vo štvrtok bude po svätej omši pravidelná poklona Sviatosti oltárnej pred prvým piatkom.

……………

V piatok po svätej omši budú mať poklonu ctitelia Božského Srdca.

……………

V sobotu bude sv. omša ráno o 8.00 h a po nej bude pobožnosť „Fatimskej soboty“.

……………

Dnešným dňom začíname mesiac október, ktorý je mesiacom Panny Márie, ktorú v tomto mesiaci obzvlášť uctievame modlitbou svätého ruženca. Preto vás povzbudzujem k tejto modlitbe spoločne v kostole, kde je možné získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.

……………