DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok A), 24. septembra 2023

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Streda: Spomienka Sv. Vincenta de Paul, kňaza
Piatok: Sviatok SV. MICHALA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANIELOV
Sobota: Spomienka Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi
Nedeľa: DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

25.9.2023 – Pondelok:
08.00 h – Za + Oľgu Kovářovú od Ružencového bratstva

26.9.2023 – Utorok:
17.30 h – Za + rodičov Oľgu, Štefana Králových, manžela Štefana, starých rodičov z oboch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu

27.9.2023 – Streda:
17.30 h – Na poďakovanie za Božiu pomoc a ochranu pri príležitosti narodenín, s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc a ochranu Panny Márie

28.9.2023 – Štvrtok:
17.30 h – Za + rodičov Bernardínu, Pavla Jurkovičových, sestry Martu, Bernardínu, brata Pavla, ostatnú zomrelú a živú rodinu

29.9.2023 – Piatok:
17.30 h – Spoločná svätá omša za zosnulých

30.9.2023 – Sobota:
08.00 h – Za + rodičov Marečkových, sestru Helenu, ostatnú zomrelú a živú rodinu

1.10.2023 – Nedeľa:
10.00 h – Za živé a zosnulé rehoľné sestry Kongregácie Dcér Božskej Lásky, ktoré v našej farnosti pôsobili a pôsobia
18.30 h – Za + Irenu, Ladislava Masopustových a rodičov z oboch strán

……………

Informujem, že sväté omše od budúceho týždňa budú bývať o 17.30 h. V pondelok a v sobotu bude svätá omša ráno o 8.00 h a v nedeľu sa čas svätých omší nemení tzn.: ráno o 10.00 h a večer o 18.30 h.

……………

Kto má záujem ísť na zásvätnú púť do Žárošíc, môže sa prihlásiť u pani Evy Hollej. Cena je 15 eur. Odchod autobusu bude o 9.00 h od Obecného úradu.

……………

Kto má záujem o prípravu na prijatie sviatostí krst, sviatosť zmierenia, sv. prijímanie, môže sa u mňa prihlásiť do konca septembra.

……………

Minulú nedeľu ste na opravu kostolnej veže obetovali 450 eur. Za tieto vaše milodary vyslovujem srdečné Pán Boh zaplať.

……………