DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok A), 17. septembra 2023

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Streda: Spomienka Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov a mučeníkov
Štvrtok: Sviatok SV. MATÚŠA, APOŠTOLA A EVANJELISTU
Sobota: Spomienka Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza
Nedeľa: DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

18.9.2023 – Pondelok:
08.00 h – Za + Dezidera, Gizelu Bartošových, Reného a ostatnú zomrelú rodinu

19.9.2023 – Utorok:
18.30 h – Za + Margitu Pastierikovú

20.9.2023 – Streda:
18.30 h – Za + rodičov + Aloisa, Irenu, brata Miroslava, ostatnú zomrelú a živú rodinu

21.9.2023 – Štvrtok:
18.30 h – Na poďakovanie s prosbou o Božie požehnanie pri príležitosti narodenín

22.9.2023 – Piatok:
18.30 h – Za + rodičov Privrelových, ostatnú zomrelú a živú rodinu

23.9.2023 – Sobota:
08.00 h – Za + Ivana Jurkoviča a rodičov z oboch strán
15.00 h – Sobáš slečny Dominiky Privrelovej a pána Jána Egla

24.9.2023 – Nedeľa:
10.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + rodičov Jána, Annu Kaiserových, synovca, švagra, starých rodičov, ostatnú zomrelú a živú rodinu

……………

Pripomínam, že kto by chcel prijať sviatosti – sv. prijímanie, birmovanie, môže sa prihlásiť do konca mesiaca na farskom úrade.

……………

Informujem, že zásvätná púť do Žárošic sa bude konať 30.9.2023. Cena je 15 eur. Kto bude mať záujem môže sa prihlásiť u pani Evy Hollej.

……………

Dnes o 15.00 hod. pozývam na pobožnosť pri hrobe zosnulých kňazov, ktorí v minulosti pôsobili v našej farnosti. Pobožnosť sa uskutoční na cintoríne.

……………

Srdečne ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na príprave osláv posviacky kostola. Ďakujem sponzorom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k príprave a samotnej oslave výročia posviacky kostola. Vyslovujem srdečné Pán Boh zaplať Ružencovému bratstvu, ktoré obetovalo na na tento účel 1 500 eur.

……………