DVADSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok A), 10. septembra 2023

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Utorok: Spomienka Najsvätejšieho mena Panny Márie
Streda: Spomienka Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa
Štvrtok: Sviatok POVÝŠENIE SV. KRÍŽA
Piatok: Slávnosť SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA
Sobota: Spomienka Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov
Nedeľa: DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

11.9.2023 – Pondelok:
08.00 h – Za + otca Teofila a matku Amáliu

12.9.2023 – Utorok:
18.30 h – Za + rodičov Antona, Máriu Blažekových, manžela Branislava, synovca Miroslava, starých rodičov Blažekových, Krajčírových, ostatnú zomrelú a živú rodinu

13.9.2023 – Streda:
18.30 h – Za + rodičov Mateja, Annu Mikuličových, starých rodičov Gregorových, Mikuličových, ostatnú zomrelú a živú rodinu

14.9.2023 – Štvrtok:
18.30 h – Za + rodičov Anderlitschekových, Salčíkových, brata, starých rodičov Zváčových, ostatnú zomrelú a živú rodinu

15.9.2023 – Piatok:
08.00 h – Na úmysel
18.30 h – Za + rodičov Jolanu, Ľudovíta Pokorných, starých rodičov, ostatnú zomrelú a živú rodinu

16.9.2023 – Sobota:
08.00 h – Za + rodičov, brata, manžela a starých rodičov

17.9.2023 – Nedeľa:
10.00 h – Za + kňazov, ktorí pôsobili vo farnosti
18.30 h – Za požehnanie pre rodinu brata Miroslava

……………

V piatok 15. septembra bude slávnosť SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE.

Sv. omša v tento deň bude o 8.00 h ráno a večer o 18.30 h. Taktiež vás všetkých srdečne pozývam na slávnostnú sv. omšu o 10.30 h do Šaštína, ktorú bude celebrovať J.Em. Kardinál Pietro Parolin, štátny sekretár Vatikánu Po tejto sv. omši nasleduje ďalší program celonárodnej púte v Šaštíne.

……………

Pri príležitosti 290. výročia posviacky kostola vás srdečne pozývam na krátku pobožnosť pri hrobe kňazov, ktorí pôsobili v minulosti v našej farnosti. Pobožnosť sa uskutoční o 15.00 h na cintoríne.

……………