DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok A), 3. septembra 2023

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Štvrtok: Spomienka Spomienka Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov
Piatok: Sviatok NARODENIA PANNY MÁRIE
Nedeľa: DVADSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

4.9.2023 – Pondelok:
08.00 h – Za + krstných rodičov Angelu, Alojza Zúbkových, rodičov Barboru, Alojza Janákových, starých rodičov z oboch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu

5.9.2023 – Utorok:
18.30 h – Za + rodičov Majzúnových, brata, švagrinu, synovcov, tetu, švagra, starých rodičov, ostatnú zomrelú a živú rodinu

6.9.2023 – Streda:
08.00 h – Za + Elišku Malú od Ružencového bratstva

7.9.2023 – Štvrtok:
18.30 h – Za + Valériu Škrabákovú od Ružencového bratstva

8.9.2023 – Piatok:
18.30 h – Za + manželku Máriu Prelcovú, otca Michala, matku Máriu, svokry Angelu, Irenu ostatnú zomrelú a živú rodinu

9.9.2023 – Sobota:
08.00 h – Za + rodičov

10.9.2023 – Nedeľa:
10.00 h – Za farníkov

……………

Zajtra, v pondelok Vás všetkých pozývam, obzvlášť žiakov, učiteľov, rodičov, na sv. omšu, ktorou začneme nový školský rok. Táto sv. omša začne o 8.00 h ráno.

……………

Informujem, že tí, ktorí by sa chceli pripravovať na prijatie sviatostí tzn. krst, sväté prijímanie, birmovanie, sa môžu do konca septembra prihlásiť na farskom úrade.

……………

Na budúcu nedeľu 10. septembra budeme si v našej farnosti pripomínať 290. výročie posviacky kostola.. Slávnostnú svätú omšu o 10.00 h bude celebrovať Mons. Stanislav Zvolenský arcibiskup. Zároveň pri tejto príležitosti privítame kňazov, ktorí pôsobili v našej farnosti a ďalších hostí. Zároveň informujem, že v tento deň bude len jedna svätá omša o 10.00 h.

……………

Dnes pozývam o 15.00 h do kostola na prednášku o histórii nášho chrámu. Po prednáške bude možnosť prehliadky kostola, krypty a výstup na vežu so sprievodcom. Bližšie informácie nájdete na nástenke pred kostolom.

……………