DVADSIATA PRVÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok A), 27. augusta 2023

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Pondelok: Spomienka Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi
Utorok: Spomienka Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa
Nedeľa: DVADSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

28.8.2023 – Pondelok:
08.00 h – Za + rodičov Máriu, Ferdinanda Vrablecových, brata Miroslava a ostanú zomrelú rodinu

29.8.2023 – Utorok:
18.30 h – Za + Jozefa, Valériu Škrabákových, zosnulú rodinu Hlavenkovú, Škrabákovú a živú rodinu

30.8.2023 – Streda:
08.00 h – Za + rodičov Irenu, Aloisa, brata Miroslava, starých rodičov z oboch strán a ostatnú zomrelú rodinu

31.8.2023 – Štvrtok:
18.30 h – Za + rodičov Vrablicových, Blažekových, starých rodičov, ostatnú zomrelú a živú rodinu

1.9.2023 – Piatok:
18.30 h – Za + rodičov Joachimu, Jozefa, otca Ladislava, ostatnú zomrelú a živú rodinu

2.9.2023 – Sobota:
08.00 h – Na príhovor Panny Márie

3.9.2023 – Nedeľa:
10.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + rodičov Jozefa, Teréziu Krajčírových, starých rodičov z oboch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu

……………

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Svätá spoveď bude v utorok, štvrtok a piatok po svätej omši a v pondelok a stredu ráno od 7.30 h. Starších a chorých navštívim v piatok a v sobotu doobeda.

……………

Vo štvrtok po svätej omši bude pravidelná poklona Sviatosti Oltárnej pred prvým piatkom.

……………

V piatok po večernej svätej omši budú mať poklonu ctitelia Božského Srdca.

……………

V sobotu o 8.00 hod. bude sv. omša, obzvlášť pre mariánskych ctiteľov a členov Ružencového bratstva, po ktorej bude pobožnosť Fatimskej soboty.

……………

Na budúcu nedeľu 3.9. v rámci osláv 290. výročia posviacky nášho kostola sa o 15.00h uskutoční prednáška z histórie kostola. Po prednáške bude otvorený kostol a možnosť prehliadky kostola a krypty. Výstup na vežu bude možný len so sprievodcom.

……………

Minulú nedeľu ste na opravu kostolnej veže obetovali 540 eur. Za vaše milodary vyslovujem srdečné Pán Boh zaplať!

……………