DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok A), 13. augusta 2023

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Pondelok: Spomienka Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka
Utorok: Slávnosť NANEBOVZATIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE
Nedeľa: DVADSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

14.8.2023 – Pondelok:
08.00 h – Za + Jána Fránera a Ivana Fialu

15.8.2023 – Utorok:
08.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + rodičov Teréziu, Richarda, manžela Jána, ostatnú zomrelú a živú rodinu

16.8.2023 – Streda:
08.00 h – Za + rodičov Františka, Emíliu Žákových, sestru Milušku, synovca Adriana, Ferka, ostatnú zomrelú a živú rodinu

17.8.2023 – Štvrtok:
18.30 h – Za + rodičov Annu a Ľudovíta Hlavenkových

18.8.2023 – Piatok:
18.30 h – Na poďakovanie Panne Márii pri príležitosti životného jubilea, s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc a ochranu

19.8.2023 – Sobota:
08.00 h – Za + manželku Lýdiu, rodičov z oboch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu
15.30 h – Za živých a zosnulých hasičov

20.8.2023 – Nedeľa:
10.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + Martina Kuníka – výročná

……………

V utorok máme prikázaný sviatok Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie, a preto budú sv. omše ráno o 8.00 h a večer o 18.30 h. Každý kresťan katolík je povinný zúčastniť sa v tento deň na sv. omši.

……………

V sobotu 19.8. si náš Dobrovoľný hasičský zbor bude pripomínať 140. výročie založenia. Pri tejto príležitosti bude o 15.30 h svätá omša za zosnulých a živých hasičov na ktorú vás srdečne pozývam.

……………

Na budúcu nedeľu bude zvonček obetovaný na opravu kostolnej veže.

……………

Dnes pozývam na poklonu Sviatosti Oltárnej od 17.00 h až do večernej svätej omše. V tomto čase bude možnosť pristúpiť aj k sviatosti zmierenia.

……………