OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ PREMENENIE PÁNA (rok A), 6. augusta 2023

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Utorok: Spomienka Sv. Dominika, kňaza
Streda: Sviatok SV. TERÉZIE BENEDIKTY Z  KRÍŽA, PANNY A MUČENICE, SPOLUPATRÓNKY EURÓPY
Štvrtok: Sviatok SV. VAVRINCA, DIAKONA A MUČENÍKA
Piatok: Spomienka Sv. Kláry, panny
Nedeľa: DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

7.8.2023 – Pondelok:
08.00 h – Za + manžela Ľubomíra Staška, dcéru Sylviu, rodičov z oboch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu

8.8.2023 – Utorok:
18.30 h – Za + rodičov Jána, Alžbetu, starých rodičov Balážových, Barkociových, ostatnú zomrelú a živú rodinu

9.8.2023 – Streda:
08.00 h – Za manžela, otca k životnému jubileu, s prosbou o zdravie a Božie požehnanie do ďalších rokov života

10.8.2023 – Štvrtok:
18.30 h – Za + rodičov Jolanu a Ľudovíta Pokorných

11.8.2023 – Piatok:
18.30 h – Za + syna Andreja, starých rodičov z oboch strán, brata Karola, švagra, švagrinú, Františka, ostatnú zomrelú a živú rodinu

12.8.2023 – Sobota:
08.00 h – Za + Teréziu, Jozefa Ščasných

13.8.2023 – Nedeľa:
10.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + Janku, Štefana Bernhauserových, starých rodičov z oboch strán, manželov Maderových, ostatnú zomrelú a živú rodinu

……………

Dnes a na budúcu nedeľu pozývam na poklonu Sviatosti Oltárnej od 17.00 h až do večernej svätej omše. V tomto čase bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.

……………