SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok A), 30. júla 2023

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Pondelok: Spomienka Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza
Utorok: Spomienka Sv. Alfonza Márie de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
Piatok: Spomienka Sv. Jána Máriu Vianneya
Nedeľa: OSEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ Sviatok PREMENENIE PÁNA

Úmysly sv. omší:

31.7.2023 – Pondelok:
08.00 h – Za + Janu, Františka, Roberta a Milana

1.8.2023 – Utorok:
18.30 h – Za + Máriu Procházkovú – výročná

2.8.2023 – Streda:
08.00 h – Za + Jána pri príležitosti 11. výročia smrti

3.8.2023 – Štvrtok:
18.30 h – Za + rodinu Hozovú

4.8.2023 – Piatok:
18.30 h – Za + Annu Kainzovú – výročná

5.8.2023 – Sobota:
08.00 h – Na príhovor Panny Márie
15.00 h – Sobášna svätá omša slečny Kataríny Bednárovej a pána Martina Repku

6.8.2023 – Nedeľa:
10.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + z rodiny Lukáčkovej, Jureníkovej a živú rodinu

……………

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Svätá spoveď bude každý deň pred svätou omšou alebo po nej. Starších a chorých navštívim v piatok a v sobotu doobeda.

……………

Vo štvrtok po svätej omši bude pravidelná poklona Sviatosti Oltárnej pred prvým piatkom.

……………

V piatok po večernej svätej omši budú mať poklonu ctitelia Božského Srdca.

……………

V sobotu o 8.00 hod. bude sv. omša, obzvlášť pre mariánskych ctiteľov a členov Ružencového bratstva, po ktorej bude pobožnosť Fatimskej soboty.

……………

2. augusta možno získať vo farských kostoloch úplné odpustky. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Otče náš a Verím v Boha. Okrem toho svätá spoveď, ktorá môže byť skôr, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca (Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu).

……………

Pripomínam tiež, že v pondelok, stredu a sobotu bude sv. omša ráno o 8.00 h.

……………

Pripomínam, že dnes a na budúcu nedeľu bude poklona Oltárnej Sviatosti od 17.00 h až do večernej svätej omše. V tomto čase bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.

……………