ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok A), 23. júla 2023

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Utorok: Sviatok SV. JAKUBA, APOŠTOLA
Streda: Spomienka Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie
Štvrtok: Spomienka Sv. Gorazda a spoločníkov
Sobota: Spomienka Sv. Marty, Márie a Lazára
Nedeľa: SEDEMNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

24.7.2023 – Pondelok:
08.00 h – Za + syna Jozefa, bratov, ostatnú zomrelú a živú rodinu

25.7.2023 – Utorok:
18.30 h – Za + manžela Jána Horínka, ostatnú zomrelú a živú rodinu

26.7.2023 – Streda:
08.00 h – Za + Annu Blažíčkovú, ostatnú zomrelú rodinu

27.7.2023 – Štvrtok:
18.30 h – Za zdravie, ochranu Panny Márie, dary Ducha Svätého pri príležitosti narodenín pre manžela Jána

28.7.2023 – Piatok:
18.30 h – Spoločná sv. omša za zosnulých

29.7.2023 – Sobota:
08.00 h – Za + Vladimíra Bernhausera a rodičov z oboch strán

30.7.2023 – Nedeľa:
10.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + Annu Lukáčkovú – výročná

……………

Minulú nedeľu sa na farské investície vyzbieralo 590 eur. Za tieto milodary vyslovujem srdečné Pán Boh zaplať.

……………

Dnes aj na budúcu nedeľu pozývam na poklonu Oltárnej Sviatosti od 17.00 h do večernej svätej omše. V tomto čase bude možnosť pristúpiť aj k sviatosti zmierenia.

……………

Informujem, že si môžete nahlasovať v sakristii úmysly svätých omší do konca kalendárneho roka.

……………