PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok A), 16. júla 2023

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Pondelok: Spomienka Sv. Andreja, Svorada a Benedikta, pustovníkov
Sobota: Sviatok SV. MÁRIE MAGDALÉNY
Nedeľa: ŠESTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

17.7.2023 – Pondelok:
08.00 h – Na poďakovanie s prosbou o Božie požehnanie pri príležitosti narodenín

18.7.2023 – Utorok:
18.30 h – Za + manžela Huberta Hlavenku, rodičov z oboch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu

19.7.2023 – Streda:
08.00 h – Za + Štefana Šmigrovského – výročná

20.7.2023 – Štvrtok:
18.30 h – Za + manžela Antona Baďuru, syna Antona, dcéru Jozefínu, rodičov z oboch strán, súrodencov, rodinu Žilavú, ostatnú zomrelú rodinu

21.7.2023 – Piatok:
18.30 h – Za + rodičov Štefana, Vilmu, sestru Leokádiu, starých rodičov z oboch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu

22.7.2023 – Sobota:
08.00 h – Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého

23.7.2023 – Nedeľa:
10.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + Annu Jurkovičovú, starých rodičov, ostatnú zomrelú a živú rodinu

……………

Pripomínam všetkým, že v pondelok, stredu a sobotu bude sv. omša o 8.00 h ráno.

……………

Aj cez prázdniny srdečne všetkých pozývam na adoráciu pred vyloženou Oltárnou sviatosťou vo štvrtok od 17.15 h až do svätej omše a v nedeľu od 17.00 h do večernej svätej omše. V nedeľu v tomto čase bude možnosť pristúpiť aj k sviatosti zmierenia

……………