ŠTRNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok A), 9. júla 2023

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Utorok: Sviatok SV. BENEDIKTA, OPÁTA, SPOLUPATRÓNA EURÓPY
Sobota: Spomienka Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi
Nedeľa: PÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

10.7.2023 – Pondelok:
08.00 h – Za obrátenie babky a za milostivú a požehnanú hodinu jej smrti

11.7.2023 – Utorok:
18.30 h – Za + rodičov Alojza a Annu Balážových

12.7.2023 – Streda:
08.00 h – Za obrátenie rodiny

13.7.2023 – Štvrtok:
18.30 h – Za zdravie, Božie požehnanie a pomoc v chorobe

14.7.2023 – Piatok:
18.30 h – Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého

15.7.2023 – Sobota:
08.00 h – Na poďakovanie s prosbou o Božie požehnanie pre sestru

16.7.2023 – Nedeľa:
10.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + z rodiny Repkovej, Mezešovej a živú rodinu

……………

Počas prázdnin bude sv. omša každý pondelok, stredu a v sobotu len ráno o 8.00 h.

……………

Na budúcu nedeľu bude zvonček obetovaný na farské investície.

……………

Oznamujem, že na budúcu nedeľu bude vyložená Oltárna Sviatosť od 17.00 h do svätej omše. V tomto čase bude možnosť pristúpiť aj k sviatosti zmierenia. Srdečne vás pozývam.

……………