TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok A), 2. júla 2023

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Pondelok: Sviatok SV. TOMÁŠA, APOŠTOLA
Streda: Slávnosť SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV
Nedeľa: ŠTRNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

3.7.2023 – Pondelok:
08.00 h – Za dobrý priebeh operácie pre brata Jozefa

4.7.2023 – Utorok:
18.30 h – Za + rodinu Ocharovičovú, Gregorovú a živú rodinu

5.7.2023 – Streda:
08.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + manžela Metoda Krála, syna Ladislava, rodičov z oboch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu

6.7.2023 – Štvrtok:
18.30 h – Za + deda Ernesta, rodinu Polákovú, ostatnú zomrelú a živú rodinu

7.7.2023 – Piatok:
18.30 h – Za manžela Františka k životnému jubileu a 52 rokov sviatostného manželstva

8.7.2023 – Sobota:
08.00 h – Za + Máriu, Ferdinanda Vrablecových, manžela Jána, brata Miroslava a ostatnú zomrelú rodinu

9.7.2023 – Nedeľa:
10.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + Štefana Krála – výročná

……………

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Sv. spoveď bude každý deň pred svätou omšou alebo po nej.

……………

Starších a chorých navštívim doma v piatok doobeda.

……………

V stredu máme slávnosť sv. Cyrila a Metoda, sv. omše budú ráno o 8:00 hod. a večer o 18.30 hod.

……………

Vo štvrtok po svätej omši bude pravidelná hodinová poklona pred prvým piatkom.

……………

V piatok po svätej omši budú mať poklonu ctitelia Božského Srdca.

……………

Začíname obdobie prázdnin a preto v tomto čase budú sväté omše v pondelok, stredu a v sobotu ráno o 8:00 hod.

……………