DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok A), 25. júna 2023

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Streda: Spomienka Sv. Ireneja, biskupa a mučeníka
Štvrtok: Slávnosť SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV
Nedeľa: TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

26.6.2023 – Pondelok:
08.00 h – Za + Henryku a Jána

27.6.2023 – Utorok:
18.30 h – Za + Blaženu Hukovú – výročná

28.6.2023 – Streda:
18.30 h – Za + rodičov Petra, Máriu Repkových, Johanu Staššákovú a rodinu Barlíkovú

29.6.2023 – Štvrtok:
08.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + rodičov Máriu, Štefana, brata Antona, švagrinú, švagra, rodičov Jána, Helenu Šimkových, ostatnú zomrelú a živú rodinu

30.6.2023 – Piatok:
18.30 h – Spoločná svätá omša za zosnulých
15.00 h – Sobáš slečny Natálii Jurkovičovej a pána Mária Čermáka

1.7.2023 – Sobota:
08.00 h – Na príhovor Panny Márie

2.7.2023 – Nedeľa:
10.00 h – v Habánskej kaplnke – Za + Habánov
18.30 h – Za farníkov

……………

Vo štvrtok máme prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, a preto je každý kresťan-katolík povinný zúčastniť sa celej sv. omše. Sv. omše budú ráno o 8.00 h a večer o 18.30 h.

……………

Deti a učiteľov pozývam na svätú omšu vo štvrtok o 18.30 h kedy budeme ďakovať za uplynulý školský rok.

……………

V sobotu pozývam na svätú omšu obzvlášť členov Ružencového bratstva a ctiteľov Panny Márie. Po svätej omši bude pokračovať pobožnosť Fatimskej soboty.

……………

Starších a chorých, ktorých navštevujem pravidelne na prvú sobotu, navštívim v sobotu 1. júla doobeda.

……………

Na budúcu nedeľu máme Habánskej hody. Sv. omša bude v Habánskej kaplnke o 10.00 h.

……………

Minulú nedeľu ste na farské investície obetovali 510 EUR. Za Vaše milodary Vám vyslovujem srdečné “Pán Boh zaplať.

……………

Dnes pozývam na koncert študentov a pedagógov Cirkevného konzervatória, ktorý sa uskutoční o 16.00 h v kostole.

……………

Informujem, že na mesiac júl si môžete ešte nahlásiť sväté omše v sakristii.

……………