JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (rok A), 18. júna 2023

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Streda: Spomienka Sv. Alojza Gonzagu rehoľníka
Sobota: SLÁVNOSŤ NARODENIA SV. JÁNA KRSTITEĽA
Nedeľa: DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

19.6.2023 – Pondelok:
08.00 h – Za + Henryku a Jána
18.30 h – Na úmysel

20.6.2023 – Utorok:
18.30 h – Za + rodičov Teréziu, Jána a manžela Jána

21.6.2023 – Streda:
18.30 h – Na poďakovanie za Božiu pomoc a ochranu pri príležitosti životného jubilea, s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc a ochranu Panny Márie

22.6.2023 – Štvrtok:
18.30 h – Za zdravie, Božiu pomoc a posilu v chorobe

23.6.2023 – Piatok:
18.30 h – Za + rodičov Štefana, Sidóniu Glasových, neter Katku, sestru, švagra, ostatnú zomrelú a živú rodinu

24.6.2023 – Sobota:
08.00 h – Za + Henryku a Jána

25.6.2023 – Nedeľa:
10.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + Felixa, Máriu a Emíliu Hujsových

……………

V pondelok 19.6.2023 máme v našej farnosti celodennú poklonu, ktorá začne svätou omšou o 8.00 hodine a poklonu zakončíme večernou svätou omšou o 18.30 hodine. Prosím obvzlášť starších a dôchodcov aby si našli čas doobeda a cez obed , mladších pozývam poobede a neskoršie. Zároveň prosím, aby ste sa zapísali na jednotlivé hodiny. Hárok je pripravený vzadu na stolíku.

……………

Na budúcu nedeľu bude po svätých omšiach zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

……………

Srdečne pozývam na organový koncert študentov a pedagógov Cirkevného konzervatória z Bratislavy, ktorý sa uskutoční v nedeľu 25.6.2023 o 16.00 h pri príležitosti tohtoročného výročia 290 rokov posvätenia nášho chrámu. Bližšie informácie na nástenke pred kostolom.

……………