SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (rok A), 21. máj 2023

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Piatok: Spomienka Sv. Filipa Neriho, kňaza
Nedeľa: Slávnosť ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

Úmysly sv. omší:

21.5.2023 – Nedeľa:
08.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + Evu Knotekovú, Oľgu Dúnarovú, ostatnú zomrelú a živú rodinu

22.5.2023 – Pondelok:
08.00 h – Za požehnanie Anny, Andreja a celej rodiny

23.5.2023 – Utorok:
18.30 h – Za + Jaroslava Bernhausera od Ružencového bratstva

24.5.2023 – Streda:
18.30 h – Za + Máriu Višňovskú od Ružencového bratstva

25.5.2023 – Štvrtok:
18.30 h – Na poďakovanie za Božiu pomoc a ochranu pri príležitosti životného jubilea, s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc a ochranu Panny Márie

26.5.2023 – Piatok:
08.00 h – Spoločná svätá omša za zosnulých

27.5.2023 – Sobota:
08.00 h – Za + Henryku a Jána

28.5.2023 – Nedeľa:
10.00 h – Za farníkov
18.30 h – Na poďakovanie za Božiu pomoc a ochranu pri príležitosti životného jubilea s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc a ochranu

……………

Dnes a na budúcu nedeľu pozývam na poklonu Oltárnej Sviatosti od 17.00 h až do svätej omše. V tomto čase bude možné pristúpiť aj k sviatosti zmierenia.

……………

V utorok pozývam na svätú omšu o 18.30 h prvoprijímajúce deti spolu so svojimi rodičmi.

……………

Vo štvrtok bude poklona Oltárnej Sviatosti od 17.30 h až do svätej omše.

……………

V piatok bude svätá omša len ráno o 8.00 h.

……………

Informujem, že si môžete nahlasovať v sakristii úmysly na mesiac jún, júl a august.

……………