ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (rok A), 14. máj 2023

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Utorok: Spomienka Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka
Štvrtok: Slávnosť NANEBOVSTÚPENIE PÁNA
Nedeľa: SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Úmysly sv. omší:

14.5.2023 – Nedeľa:
10.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + rodičov Joachimu, Jozefa, otca Ladislava, ostatnú zomrelú a živú rodinu

15.5.2023 – Pondelok:
08.00 h – Za + Henryku pri príležitosti 9. výročia smrti

16.5.2023 – Utorok:
18.30 h – Za + Jána, Vilmu Hoďovských, sestru Máriu, švagra Miroslava, synovca Mária a starých rodičov z oboch strán

17.5.2023 – Streda:
18.30 h – Za požehnanie a zdravie pre Alojza, jeho rodinu a za zomrelú manželku Júliu

18.5.2023 – Štvrtok:
08.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + rodičov Martina, Františku Balážových, rodinu Sivákovú, Barkóciovú, sestru Gizelu Bartošovú, ostatnú zomrelú a živú rodinu

19.5.2023 – Piatok:
18.30 h – Za + manžela Pavla Bojkovského

20.5.2023 – Sobota:
08.00 h – Za + Metoda a Ladislava Krála

21.5.2023 – Nedeľa:
08.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + Evu Knotekovú, Oľgu Dúnarovú, ostatnú zomrelú a živú rodinu

……………

V utorok o 18.30 h pozývam na svätú omšu prvoprijímajúce deti spolu s rodičmi.

……………

Vo štvrtok máme slávnosť Nanebovstúpenie Pána, je to prikázaný sviatok. Sväté omše budú vo štvrtok o 8.00 h a o 18.30 h.

……………

Na budúcu nedeľu ako tretiu v mesiaci bude zvonček obetovaný na opravu fasády veže kostola.

……………

Na budúcu nedeľu po svätých omšiach bude zbierka na katolícké masmédiá.

……………

Sväté omše na budúcu nedeľu budú ráno o 8.00 h a večer o 18.30 h.

……………

Dnes a na budúcu nedeľu pozývam o 17.00 h na poklonu Oltárnej Sviatosti. V tomto čase bude možnosť pristúpiť aj k sviatosti zmierenia.

……………