PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (rok A), 7. máj 2023

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Úmysly sv. omší:

7.5.2023 – Nedeľa:
10.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + rodičov Irenu, Aloisa, brata Miroslava, ostatnú zomrelú a živú rodinu

8.5.2023 – Pondelok:
08.00 h – Za + rodičov

9.5.2023 – Utorok:
18.30 h – Za + kňaza Ladislava Filústka

10.5.2023 – Streda:
18.30 h – Za + Jozefa Privrela – výročná

11.5.2023 – Štvrtok:
18.30 h – Za + rodičov Františka, Teréziu Mézešových, súrodencov Valériu, Máriu, Františka, za zosnulých z rodiny Kickovej a Zubovej

12.5.2023 – Piatok:
18.30 h – Za + rodičov Richveisových a súrodencov

13.5.2023 – Sobota:
08.00 h – Za + otca Pavla, švagra Vladimíra, ostatnú zomrelú a živú rodinu

14.5.2023 – Nedeľa:
10.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + rodičov Joachimu, Jozefa, otca Ladislava, ostatnú zomrelú a živú rodinu

……………

V utorok pozývam na svätú omšu o 18.30 h prvoprijímajúce deti spolu s rodičmi.

……………

Dnes a na budúcu nedeľu pozývam na poklonu Oltárnej Sviatosti od 17.00 h. V tomto čase bude možné pristúpiť aj k sviatosti zmierenia. Modlitbu svätého ruženca sa začneme modliť o 17.50 h pred svätou omšou sa spoločne pomodlíme Loretánske litánie.

……………