ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (rok A), 30. apríl 2023

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Pondelok: Spomienka Sv. Jozefa, robotníka
Utorok: Spomienka Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi
Streda: Sviatok SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLOV
Nedeľa: PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Úmysly sv. omší:

30.4.2023 – Nedeľa:
10.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + rodičov Jozefa, Máriu Volkových, starých rodičov Báchorových, Volkových, za bratov, ostatnú zomrelú a živú rodinu

1.5.2023 – Pondelok:
08.00 h – Na poďakovanie s prosbou o Božie požehnanie a ochranu pri príležitosti výročia kňazskej vysviacky

2.5.2023 – Utorok:
18.30 h – Na úmysel

3.5.2023 – Streda:
18.30 h – Za + rodičov Alojza, Barboru Janákových, brata Ivana, starých rodičov z oboch strán a ostatnú zomrelú rodinu

4.5.2023 – Štvrtok:
18.30 h – Za + Martina, Antona Lukáčka, syna Petra, brata Alexandra, rodičov Belovických, ostatnú zomrelú a živú rodinu

5.5.2023 – Piatok:
18.30 h – Za Gitku, zdravie a Božie požehnanie pri príležitosti 70. rokov a za celú jej rodinu

6.5.2023 – Sobota:
08.00 h – Na príhovor Panny Márie

7.5.2023 – Nedeľa:
10.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + rodičov Irenu, Aloisa, brata Miroslava, ostatnú zomrelú a živú rodinu

……………

V pondelok začíname mesiac máj a preto 10 minút pred svätou omšou sa budeme modliť Loretánske litánie k Panne Márii. Preto prosím v tomto mesiaci aby modlitba sv. ruženca začínala o 10 minút skôr.

……………

Dnes od 17.00 h bude vyložená Sviatosť Oltárna. Budeme sa modliť za kňazské a rehoľné povolania.

……………

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Svätá spoveď bude v pondelok až piatok pred svätou omšou alebo po nej. Chorých a starších navštívim v piatok a v sobotu doobeda.

……………

Prvoprijímajúce deti pozývam na svätú omšu spolu s rodičmi v stredu o 18.30 h.

……………

Vo štvrtok po sv. omši bude pravidelná poklona pred prvým piatkom.

……………

V piatok po sv. omši budú mať poklonu ctitelia Božského srdca.

……………

V piatok o 15:00 hod. bude detská sv. omša a pred ňou o 14:30 hod. bude sv. spoveď pre deti.

……………

V sobotu pozývam na sv. omšu ráno o 8.00 h členov Ružencového bratstva a ctiteľov Panny Márie. Po sv. omši bude pobožnosť “Fatimskej soboty”.

……………

V nedeľu o 10.00 h na sv. omši si naši hasiči uctia svojho patróna sv. Floriána.

……………

Na budúcu nedeľu od 17.00 h bude poklona Oltárnej Sviatosti až do sv. omše. V tomto čase bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.

……………