TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA (rok A), 23. apríl 2023

Liturgický kalendár: lc kbs.sk

Utorok: Sviatok SV. MARKA, EVANJELISTU
Sobota: Sviatok SV. KATARÍNY SIENSKEJ, PANNY A UČITEĽKY CIRKVI, PATRÓNKY EURÓPY
Nedeľa: ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA

Úmysly sv. omší:

23.4.2023 – Nedeľa:
10.00 h – Za farníkov
18.30 h – Na poďakovanie za Božiu pomoc a ochranu pri príležitosti prijatia sviatosti manželstva, s prosbou o ďalšiu Božiu pomoc a ochranu Panny Márie

24.4.2023 – Pondelok:
08.00 h – Na poďakovanie s prosbou o Božie požehnanie pri príležitosti menín

25.4.2023 – Utorok:
18.30 h – Za + Jolanu, Ľudovíta Pokorných a starých rodičov

26.4.2023 – Streda:
18.30 h – Za + manželku Štefániu Marečkovú, rodičov z oboch strán, ostatnú zomrelú a živú rodinu

27.4.2023 – Štvrtok:
18.30 h – Za + rodičov Štefana, Teréziu Lukáčkových, súrodencov, švagra, vnuka Filipa, starých rodičov z oboch strán, živú a zomrelú rodinu

28.4.2023 – Piatok:
18.30 h – Spoločná svätá omša za zosnulých

29.4.2023 – Sobota:
08.00 h – Na poďakovanie s prosbou o Božie požehnanie pre syna pri príležitosti narodenín

30.4.2023 – Nedeľa:
10.00 h – Za farníkov
18.30 h – Za + rodičov Jozefa, Máriu Volkových, starých rodičov Báchorových, Volkových, za bratov, ostatnú zomrelú a živú rodinu

……………

Na budúcu nedeľu máme Nedeľu Dobrého pastiera. Po sv. omšiach bude zbierka na seminár našej rehole v Krakove

……………

V nedeľu o 17.00 h bude poklona Oltárnej Sviatosti a budeme sa modliť za kňazské a rehoľné povolania.

……………

Minulú nedeľu ste na opravu fasády veže kostola obetovali 570 eur. Za vaše milodary vyslovujem srdečné Pán Boh zaplať!

……………